Hlavná stránka > Consular Affairs
Úprava výšky poplatkov za vybavenie víz pre občanov krajín Schengenského priestoru

2016-03-09

Na základe princípu reciprocity, od 14. marca 2016 Veľvyslanectvo ČĽR na Slovensku upravuje výšku poplatkov za vybavenie víz pre občanov krajín Schengenského priestoru (zoznam krajín v prílohe) nasledovne:

1. Základný poplatok za vystavenie víz pre občanov krajín Schengenského priestoru, bez ohľadu na dĺžku platnosti a počet vstupov sa upravuje na 60 EUR.

2. Výška poplatku za vybavenie zrýchlených víz do nasledujúceho konzulárneho dňa sa upravuje na 25 EUR.

Ďakujeme za pochopenie

                                                                                               Veľvyslanectvo ČĽR na Slovensku

                                                                                                                               8. marca 2016

Príloha

Zoznam krajín Schengenského priestoru, ktorých sa dotýka vyššie uvedené:

1 Rakúsko

2 Belgicko

3 Česká republika

4 Dánsko

5 Estósko

6 Fínsko

7 Francúzsko

8 Nemecko

9 Grécko

10 Maďarsko

11 Island

12 Taliansko

13 Lotyšsko

14 Litva

15 Luxembursko

16 Malta

17 Holandsko

18 Nórsko

19 Poľsko

20 Portugalsko

21 Slovensko

22 Slovinsko

23 Španielsko

24 Švédsko

25 Švajčiarsko

26 Lichtenštajnsko

<Suggest To A Friend>
  <Print>