Hlavná stránka > Veľvyslanec
Príhovor veľvyslanca

2015-11-20

Vítam vás na oficiálnej stránke Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike a ďakujem vám za váš záujem a pozornosť venovanú Číne a čínsko-slovenským vzťahom.

Medzi Čínou a Slovenskom je dlhotrvajúce priateľstvo aj napriek tomu, že ich rozdeľujú tisíce míľ hôr a vôd. Po viac ako 60 rokoch od nadviazania diplomatických vzťahov sa bilaterálne návštevy na vysokej úrovni neustále zintenzívňujú a spolupráca v rôznych oblastiach je čoraz plodnejšia, čo prinieslo hmatateľné výhody pre čínsky a slovenský ľud. V súčasnosti priniesla Iniciatíva “Jedno pásmo, jedna cesta” a Mechanizmus spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy bezprecedentné príležitosti pre čínsko-slovenskú spoluprácu. Verím, že za pomoci a podpory priateľov zo všetkých oblastí dosiahne rozvoj vzťahov medzi Čínou a Slovenskom ešte krajšiu budúcnosť.

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky sa zaväzuje k neustálemu rozvíjaniu bilaterálnych vzťahov, zintenzívňovaniu výmeny a spolupráce vo všetkých oblastiach, posilňovaniu vzájomného porozumenia a priateľstva medzi národmi oboch krajín a poskytovaniu včasnej pomoci a informácií číňanom, čínskym podnikom a iným inštitúciám, učiteľom a študentom na Slovensku.

Úprimne dúfam, že naša webová stránka sa stane vaším oknom pre spoznávanie Číny a vzťahu medzi Čínou a Slovenskom. Vítam vaše pripomienky a návrhy ohľadom našej stránky.

<Suggest To A Friend>
  <Print>