Hlavná stránka > Veľvyslanec
Životopis J.E. veľvyslanca LIN Lin

2015-11-19

 
Lin Lin, muž, narodený v máji 1958, absolvoval vysokoškolské štúdium. Je ženatý a má jednu dcéru.

 

1985 – 1989 Atašé, tretí tajomník Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Ugandskej republike

1989 – 1994 Tretí tajomník, druhý tajomník, zástupca vedúceho oddelenia Odboru pre africké záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky

1994 – 1998 Asistent riaditeľa, poradca vo Výskumnom centre v Juhoafrickej republike

1998 – 1998 Radca Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Juhoafrickej republike

1998 – 2004 Radca, zástupca generálneho riaditeľa Odboru pre africké záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky

2004 – 2008 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Etiópskej federatívnej demokratickej republike

2008 – 2009 Zástupca generálneho riaditeľa Odboru pre africké záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky

2009 – 2012 Generálny riaditeľ Odboru pre diplomatické misie v zahraničí

2012 - 2015  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Zimbabwianskej republike

2015 -           Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike

<Suggest To A Friend>
  <Print>