Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Dôležité oznámenie
Upozorňujeme návštevníkov, z ktorekoľvek krajiny sveta, aby do Číny nenosili katu /Catha edulis Forsk/

2014-05-09

    Podľa Katalógu rôznych psychotropných drog vydaného 11.11.2013 Čínskem štátnym ústredím dohľadu nad potravinami a drogami, Ministerstvom verejnej bezpečnosti, Výborom Národného zdravia a plánovania rodiny /edícia ročník 2013/ Kata jedlá – Catha edulis Forsk bola zaradená medzi psychotropné látky a od 1.1.2014 platnosť katalógu nadobúda účinnosť. V súlade s príslušnými ustanoveniami čínskeho trestného práva bola Kata jedlá – Catha edulis Forsk klasifikovaná ako droga a teda jej vstup do Číny je striktne zakázaný. Prosíme návštevníkov, aby si všimnli vyššie uvedené nariadenia a neprinášali do Číny Katu jedlú – Catha edulis Forsk.   

<Suggest To A Friend>
  <Print>