Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Informácie o konzulárnom oddelení
Základné informácie k podávaniu žiadostí o víza do ČĽR

2017-03-07

Adresa konzulárneho a vízového oddelenia: Hrebendova 44D, Bratislava, 81102

Konzulárne dni: Utorky a Štvrtky

Čas prijímania žiadostí o víza: V konzulárne dni od 9:00 do 11:30 – na podanie žiadosti sa nedohaduje konkrétny termín

Čas vydávania pasov s hotovými vízami: V konzulárne dni od 15:00 do 16:00

Doba vyhotovenia víz: Štandardná doba vyhotovenia víz je 1 týždeň. Existuje možnosť expresného vyhotovenia víz do nasledujúceho konzulárneho dňa, a to s príplatkom 25 EUR. Vyhotovenie víz v deň podania žiadosti nie je možné.

Splnomocnenie cudzej osoby na podanie žiadosti o víza: Žiadosť o víza možno podať len osobne (teda nie poštou), avšak je možnosť splnomocniť inú osobu. Splnomocnenie inej osoby na podanie žiadosti o víza nie je nutné overiť notársky.

Poplatok za víza: Občania krajín Schengenského priestoru platia za víza (bez ohľadu na typ víz) jednotný poplatok 60 EUR.

Platnosť pasu: Pas musí byť platný aspoň 6 mesiacov po uplynutí platnosti víz. V pase musí byť jedna voľná dvojstránka.

Cudzinci: Žiadosť o víza môžu podať aj cudzinci, ktorí majú na Slovensku pobyt. Ich rezidenčný preukaz musí mať platnosť aspoň 6 mesiacov od uplynutia platnosti víz. Je možné sa preukázať aj pracovnou zmluvou s dostatočne dlhou platnosťou.

<Suggest To A Friend>
  <Print>