Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Pobytové vízum (vízum typu D, dĺžka pobytu "000", 1 vstup, platnosť 3 mesiace)

2013-06-27

*** Pobytové vízum (vízum typu D, dĺžka pobytu "000", 1 vstup, platnosť 3 mesiace) sa vydáva cudzím štátnym príslušníkom za účelom dlhodobého pobytu v Číne

Žiadateľ musí najskôr osobne alebo poverením príbuzného v Číne požiadať na príslušnom odbore Verejnej bezpečnosti ČĽR pre vstup a výstup o potvrdenie schválenia dlhodobého pobytu. S týmto potvrdením a s nasledujúcimi dokumentmi sa žiadateľ dostaví na konzulárne oddelenie požiadať o pobytové vízum:

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky:vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. potvrdenie o schválení dlhodobého pobytu Verejnou bezpečnosťou ČĽR

5. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>