Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Tranzitné vízum (vízum typu G, dĺžka pobytu nepresahuje 7 dní, 1 alebo 2 vstupy, platnosť 3 mesiace)

2013-06-27

*** Tranzitné vízum (vízum typu G, dĺžka pobytu nepresahuje 7 dní, 1 alebo 2 vstupy, platnosť 3 mesiace) sa vydáva pre účely tranzitu do tretej krajiny osobám vystupujúcim z tranzitného priestoru alebo zdržiavajúcim sa v trazitnom priestore dlhšie ako 24 hodín

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. letenka do Číny a nadväzujúca letenka do tretej krajiny

6. vízum krajiny, do ktorej cestujúci cez Čínu smeruje

7. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>