Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Krátkodobé novinárske vízum (vízum typu J-2, 1 vstup, dĺžka pobytu a platnosti víza sa udeľujú podľa skutočných potrieb novinárskej činnosti)

2013-06-28

*** Krátkodobé novinárske vízum (vízum typu J-2, 1 vstup, dĺžka pobytu a platnosti víza sa udeľujú podľa skutočných potrieb novinárskej činnosti) sa vydáva zahraničným novinárom na účely krátkodobej novinárskej činnosti v Číne

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky:  vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. oficiálny list mediálnej inštitúcie, ktorá novinára do Číny vysiela, originál a fotokópia novinárskeho preukazu žiadateľa o vízum

6. "Invitation of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 alebo súhlas s udelením novinárskeho víza, vydaný Ministerstvom zahraničia ČĽR. V prípade, že novinári cestujú v sprievode vládnej delegácie, je potrebné predložiť nótu Ministerstva zahraničných vecí SR alebo iného príslušného úradu SR.

7. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>