Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Dlhodobé novinárske vízum (vízum typu J-1, dĺžka pobytu "000", 1 vstup, platnosť 3 mesiace)

2013-06-28

*** Dlhodobé novinárske vízum (vízum typu J-1, dĺžka pobytu "000", 1 vstup, platnosť 3 mesiace) sa vydáva novinárom a ich rodinným príslušníkom, ktorí cestujú do Číny za účelom dlhodobého novinárskeho pôsobenia.

V rámci žiadosti o dlhodobé novinárske vízum je potrebné buď priamo alebo prostredníctvom politického oddelenia Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky(Tel:+421-2-62803348) poskytnúť Ministerstvu zahraničia ČĽR nasledujúce dokumenty:

1. písomná žiadosť podpísaná vedúcim mediálnej inštitúcie

2. životopis vysielaného novinára

3. originál a fotokópia novinárskeho preukazu

Po tom, ako Ministerstvo zahraničia ČĽR akreditáciu novinára schváli, dostaví sa novinár na Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva ČĽR požiadať o novinárske vízum. Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o novinárske vízum typu J-1 sú nasledovné:

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. oficiálny list mediálnej inštitúcie, ktorá novinára do Číny vysiela, originál a fotokópia novinárskeho preukazu žiadateľa o vízum

6. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

Držiteľ novinárskeho víza typu J-1 je povinný do 7 dní odo dňa príchodu do Číny požiadať na Ministerstve zahraničia ČĽR o novinársky preukaz (mimo Peking požiada držiteľ novinárskeho víza typu J-1 do 7 pracovných dní o novinársky preukaz v autorizovanej Kancelárii pre zahraničné záležitosti miestnej vlády), pričom sa musí dostaviť so svojím cestovným dokladom. Po obdržaní novinárskeho preukazu požiada novinár na oddelení Verejnej bezpečnosti v mieste svojho pobytu o príslušné povolenie na pobyt.

<Suggest To A Friend>
  <Print>