Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Vízum pre posádku lietadla, vlaku, lode (vízum typu C, 1 alebo 2 vstupy, platnosť 3 mesiace)

2013-06-28

*** Vízum pre posádku lietadla, vlaku, lode (vízum typu C, 1 alebo 2 vstupy, platnosť 3 mesiace) sa vydáva cudzím štátnym príslušníkom, ktorí do Číny vstupujú vo funkcii členov posádky na palube medzinárodných leteckých liniek, vlakov, lodí a pod.

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum.

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. originál a fotokópia preukazu člena posádky, preukazu námorníka a pod.

6. oficiálna žiadosť leteckej, lodnej alebo vlakovej spoločnosti

7. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>