Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Študijné vízum (vízum typu X, dĺžka pobytu "000", 1 vstup, platnosť 3 mesiace)

2013-06-28

*** Študijné vízum (vízum typu X, dĺžka pobytu "000", 1 vstup, platnosť 3 mesiace) sa vydáva pre účel štúdia presahujúceho 180 dní. Držiteľ tohto víza musí do 30 dní od vstupu do Číny požiadať na miestnej verejnej bezpečnosti o povolenie na pobyt, ktoré ho potom oprávňuje k viacnásobným vstupom do Číny.

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. originál a fotokópia "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 alebo JW202)

6. originál a fotokópia "Admission Notice" 录取通知书

7. originál a fotokópia "Foreigner Physical Examination Record" 外国人体格检查表(v slovenčine), originál a fotokópie testov HIV a syfilis (všetko v anglickom alebo čínskom jazyku)

8.Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>