Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Dlhodobé návštevné/obchodné vízum alebo vízum pre viacnásobný vstup obchodný / návštevný (vízum typu F, dĺžka pobytu v rámci jedného vstupu nepresahuje 180 dní, 1, 2 alebo viac vstupov, platnosť 3 až 12 mesiacov)

2013-06-28

*** Dlhodobé návštevné/obchodné vízum alebo vízum pre viacnásobný vstup obchodný / návštevný (vízum typu F, dĺžka pobytu v rámci jedného vstupu nepresahuje 180 dní, 1, 2 alebo viac vstupov, platnosť 3 až 12 mesiacov) sa vydáva cudzím štátnym príslušníkom za účelom dlhodobého pobytu alebo pre viacnásobný vstup do Číny za účelom návštevy, prednášky, obchodných aktivít, vedeckej, kultúrnej či športovej výmeny a pre štúdium nepresahujúce 180 dní

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. vytlačená elektronická letenka alebo rezervácia: obojsmerná letenka do Číny a z Číny (pokiaľ žiadateľ o vízum cestuje inými dopravnými prostriedkami, predloží príslušné vysvetlenie a potvrdenie)

6. pozývací list

(I)oficiálny pozývací list "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 vydaný príslušným autorizovaným orgánom v Číne (čínske vládne orgány, inštitúcie a podniky splnomocnené čínskym ministerstvom zahraničia) + 1 fotokópia naviac

(II)pozývací list od pozývajúcej organizácie úradne potvrdený listom "Confirmation Letter of Invitation"邀请确认函, ktorý je vydávaný autorizovanými orgánmi v Číne + 1 fotokópia naviac

(III)v prípade štúdia na vysokej škole nepresahujúceho dĺžku pobytu 180 dní: originály a fotokópie "Admission Notice"录取通知书a "Visa Application for Study in China"外国留学人员来华签证申请表 (JW201 alebo JW202)

7.Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>