Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Špecifický typ cestovania (vízum typu L, dĺžka pobytu nepresahuje 30 dní, 1 vstup, platnosť 3 mesiace)

2013-06-28

*** Špecifický typ cestovania (vízum typu L, dĺžka pobytu nepresahuje 30 dní, 1 vstup, platnosť 3 mesiace) sa vydáva cudzím štátnym príslušníkom, ktorí vstupujú do Číny pešo, na bicykli, na motorke, autom a pod. alebo cestujú do Číny za účelom horolezectva atď.

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. oficiálny pozývací list: "Invitation Letter for Tourist" 旅游邀请函 - 个人签证用alebo "Invitation Letter for Tourist Group" 旅游邀请函 - 团体签证用 vydaný čínskou autorizovanou cestovnou kanceláriou (o sprostredkovanie tohto pozvania požiada žiadateľ o víza zvyčajne cez slovenskú cestovnú kanceláriu)

6.detailný itinerár cesty po Číne (podľa časového sledu, miesta, pamätihodností a pod., príp. informácie o zaistenom ubytovaní)

7. rezervácia hotelu

8. cestovné poistenie na dobu pobytu v Číne

9. výpis z vlastného účtu potvrdzujúci dostatočné finančné prostriedky na cestu (min. 100 EURO na deň pobytu v Číne na osobu)

10. (A) pracujúci: potvrdenie o zamestnaní + súhlas zamestnávateľa s čerpaním dovolenky; SZČO: aktuálny výpis zo živnostenského registra

(B) študenti: potvrdenie o štúdiu

(C) maloletí(mladšia ako 18 rokov): súhlas oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa do Číny obsahujúci aj vyhlásenie rodičov o finančnom zabezpečení maloletého (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

11.Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>