Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Cestovanie do Hong Kongu a Macaa
Cestovanie do Hong Kongu a Macaa

2013-06-28

Občania SR, ktorí cestujú do Hong Kongu a Macaa za účelom turistiky alebo v osobnej záležitosti, môžu sa tam zdržiavať bez víza maximálne 90 dní. Na vstup do Hong Kongu a Macaa stačí platný cestovný doklad s dostatočným množstvom voľných stránok.

UPOZORNENIE: Vycestovaním z čínskeho vnútrozemia do Hong Kongu alebo Macaa stratí jeden vstup čínskeho víza (víza do čínskeho vnútrozemia) svoju platnost. Na návrat z Hong Kongu alebo Macaa do čínskeho vnútrozemia je potrebný ďalší vstup na víze.

Pokiaľ cestujete do Hong Kongu alebo Macaa za účelom iným než je turistika, obráťte sa s otázkou, či potrebujete vízum, priamo alebo prostredníctvom vašej pozývajúcej organizácie: v prípade cesty do Hong Kongu na Immigration Department of HK www.immd.gov.hk, v prípade cesty do Macaa na Macao Government Tourist Office website www.macautourist.gov.mo, email: mgto@macautourism.gov.mo.

Informácie o krajinách, ktorých občania potrebujú vízum do Hong Kongu, nájdete na internetovej stránke http://www.immd.gov.hk/ehtml/hkvisas_4.htm, formulár pre vízum do HK si môžete stiahnuť na internetovej adrese http://www.immd.gov.hk/ehtml/fvisit.htm.

Doklady potrebné pre podanie žiadosti o vízum do Hong Kongu (pre občanov štátov, ktoré majú vízovú povinnosť s HK):

1. vyplnený formulár Žiadosť o vstup a tranzit do Hong Kongu

2. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

3. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

4. u žiadateľov s iným než slovenským pasom naviac vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom či dlhodobom pobyte v SR (viď Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. vytlačená letenka do Hong Kongu a späť (zakúpená alebo rezervovaná)

6. rezervácia hotela v Hong Kongu

7. pozývací list, pokiaľ sa jedná o obchodnú návštevu

8. výpis z bankovného účtu za posledné 3 mesiace

Žiadateľ sa musí dostaviť osobne.

Okrem vyššie spomínaných dokumentov môže byť podľa potreby požadované predloženie aj ďalších doplňujúcich dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>