Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Poplatok za vízum
Poplatok za vízum

2013-06-28

Poplatok za vízum

 

Poplatok za vízum pre občanov krajín Schengenského priestoru:

 

1x vstup

2x vstup

viac vstupov do 6 mesiacov

viac vstupov do roka 

Vízum do vnútrozemia ČĽR

60 EUR všetky typu víz

 

 

 

Poplatok za vízum pre občanov krajín mimo Schengenského priestoru:

 

1x vstup

2x vstup

viac vstupov do 6 mesiacov

viac vstupov do roka 

Vízum do vnútrozemia ČĽR

40

60

80

125

 

Na základe bilaterálnej reciprocity sa môže výška poplatku za vízum líšiť v závislosti na občianstve žiadateľa. Pokiaľ sa poplatok líši od údajov v tabuľke, zaplatí žiadateľ poplatok stanovený Veľvyslanectvom ČĽR v SR.

Vybavenie víza štandardne trvá 1 týždeň odo dňa prijatia žiadosti.

Výška poplatku za vybavenie zrýchlených víz do nasledujúceho konzulárneho dňa sa je 25 EUR

Úhrada poplatku za vízum a vyzdvihnutie víza

Za vízum se platí potom, ako bola žiadosť o vízum prijatá pracovníkom Konzulárneho oddelenia. Platba sa realizuje v hotovosti v banke ČSOB, detailné údaje o platbe obdrží žiadateľ pri odovzdávaní žiadosti. Neplaťte pred podaním žiadosti o vízum, poplatok tiež nemožno uhradiť prevodom z účtu ani platobným príkazom.

Pri vyzdvihnutí je potrebné predložiť Platobné oznámenie a Pickup Form (oba dokumenty boli vydané pri prijatí žiadosti) a originál potvrdenia o zaplatení poplatku v ČSOB. Údaje na potvrdení o zaplatení poplatku musia byť správne. Konzulárne oddelenie si originály všetkých vyššie uvedených dokumentov ponecháva.

Pokiaľ nebolo konzulárnym pracovníkom uvedené inak, je vyzdvihnutím víza možné poveriť inú osobu. Plná moc v tomto prípade nie je potrebná.

 

<Suggest To A Friend>
  <Print>