Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Spoznávame víza do Čínskej ľudovej republiky
Spoznávame víza do Čínskej ľudovej republiky

2013-06-28

Držiteľ platného víza môže v závislosti na počte vstupov ("Entries") vstúpiť do Číny kedykoľvek pred vypršaním platnosti víza (to znamená pred uplynutím dátumu "Enter Before") a následne zostať maximálne ten počet dní, ktorý je na víze uvedený ako dĺžka pobytu pri každom vstupe ("Duration of Each Stay").

Doba platnosti víza ("Enter Before")

Doba platnosti víza označuje časový interval, v rámci ktorého možno kedykoľvek do Číny vycestovať. Doba platnosti víza súvisí s počtom vstupov, ktoré žiadateľ obdrží. Jednovstupové vízum má väčšinou platnosť 3 mesiace odo dňa vystavenia víza, dvojvstupové vízum má väčšinou platnosť 3 až 6 mesiacov odo dňa vystavenia víza, viacvstupové vízum polročné je platné 6 mesiacov odo dňa vystavenia víza, viacvstupové vízum ročné je platné 12 mesiacov odo dňa vystavenia víza.

Vízum s uplynulou dobou platnosti sa automaticky stáva neplatným, a to nezávisle na fakte, či boli vyčerpané všetky udelené vstupy. Držiteľovi víza s uplynulou dobou platnosti nebude povolené do Číny vycestovať. Pred cestou si preto skontrolujte dobu platnosti víza. Čínske veľvyslanectvá ani generálne konzuláty nepredlžujú platnost už vydaného víza. Pokiaľ zamýšľate do Číny vycestovať až po skončení platnosti už vydaného víza, je možné požiadať o nové vízum.

Počet vstupov ("Entries")

Čínske vízum môže byť jednovstupové ("1"), dvojvstupové ("2") alebo viacvstupové ("M"). Daný počet vstupov je možné uskutočniť kedykoľvek v rámci platnosti víza, najneskôr však v posledný deň platnosti víza. Ten je uvedený na víze. Po vyčerpaní daného počtu vstupov sa vízum automaticky stane neplatným. Pokiaľ držiteľ víza s vyčerpaným počtom vstupov zamýšľa opäť navštíviť Čínu, je možné požiadať o nové vízum.

Dĺžka pobytu ("Duration of Each Stay")

Dĺžka pobytu označuje najdlhšiu dobu, ktorú sa môže držiteľ platného víza zdržiavať v Číne odo dňa jeho vstupu do Číny. U dvojvstupových a viacvstupových víz znamená dĺžka pobytu najdlhšiu dobu, ktorú sa môže držiteľ víza zdržiavať v Číne pri každom vstupe.

Pokiaľ má držiteľ víza po vstupe do Číny záujem zostať v Číne dlhšie, než je dĺžka pobytu uvedená na jeho víze, musí pred vypršaním uvedenej dĺžky pobytu požiadať o predĺženie pobytu na miestnom úrade verejnej bezpečnosti. Toto však neznamená, že bude predĺženie pobytu v Číne s istotou povolené. Prípadné dôsledky tejto skutočnosti nesie žiadateľ.

<Suggest To A Friend>
  <Print>