Hlavná stránka > O veľvyslanectve > Správy
Nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. pán SUN Lijie odovzdal kópie poverovacích listín

2020-02-21

 
19. februára 2020 odovzdal nový veľvyslanec na Slovensku pán SUN Lijie kópie svojich poverovacích listín ministrovi zahraničných vecí a európskych zaležitostí Slovenskej republiky pánovi Miroslavovi Lajčákovi.

Pán veľvyslanec zároveň odovzdal od štátného radcu a ministra zahraničných vecí ČĽR pána WANG Yi srdečné pozdravy a najlepšie priania ministrovi Lajčákovi a skonštatoval, že minuloročné oslávenie 70. výročia nadviadzania diplomatických vzťahov našich dvoch krajín symbolizuje nový východiskový bod vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, ktorý so sebou prináša nové príležitosti v oblasti rozvoja. Byť v pozícii veľvyslanca na Slovensku považujem za obrovskú česť no i veľkú zodpovednosť. Počas môjho pôsobenia som pripravený spolupracovať so Slovenskom a podporením výmeny a spolupráce oboch krajín v rámci iniciatívy “Jedno pásmo jedna cesta” a spolupráce 17+1 pri príležitosti Samitu predstaviteľov krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktorý sa uskutoční v apríli tohto roku, prispieť k budovaniu dlhodobo udržateľného a stabilného rozvoja bilaterálnych vzťahov.

Pán minister Lajčák privítal pána veľvyslanca SUN v jeho novej funkcii a požiadal ho o odovzdanie úprimného pozdravu štátnemu radcovi a ministrovi zahraničných vecí ČĽR WANG Yi. Zároveň povedal, že Slovensko prikladá dôležitosť rozvoju vzťahov s Čínou, ctí si tradičné priateľstvo medzi oboma krajinami a je ochotné sa naďalej aktívne podieľať na spolupráci v rámci iniciatív Jedno pásmo, jedna cesta a Formát 17+1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zaležitostí SR poskytne všetky vymoženosti a podporu veľvyslancovi SUN pri výkone jeho povinností, aby rozvoj vzťahov našich dvoch krajín dosiahol čo najväčší pokrok.

 
Veľvyslanec SUN tiež informoval o najnovšej situácii celonárodného boja proti pneumónii nového typu koronavírusu, ktorý prebieha pod silným vedením prezidenta XI Jinping. Vyslovil aj poďakovanie Lajčákovi za zaslanie oficiálneho listu vyjadrenia sústrasti a za morálnu a materiálnu podporu, ktorú poskytol slovenský ľud. Lajčák následne vyzdvihol, ako čínske vládne orgány prijali všetky potrebné opatrenia na prevenciu a kontrolu šírenia COVID-19. Uviedol tiež, že slovenská vláda je pripravená pomôcť Číne vyrovnať sa s touto neľahkou situáciou.

Veľvyslanec SUN Lijie pricestoval na Slovensko 8. februára 2020.

<Suggest To A Friend>
  <Print>