Hlavná stránka > Správy
Pozdrav z diaľav za tisícimi horami a obrovskými oceánmi

2013-11-29

 

----pri príležitosti rokovaní predstaviteľov Číny a krajín strednej a východnej Európy  Predseda čínskej ústrednej vlády Li Kche-čchiang

 

Aj keď geografická vzdialenosť medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy presahuje desaťtisíc kilometrov, naše srdcia sú spolu. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi som mal možnosť navštíviť strednú a východnú Európu. Cesta na mňa urobila hlboký dojem. Rokovania predstaviteľov Číny a stredo- i východoeurópskych krajín a úvodný ceremoniál tretieho obchodného fóra Číny a strednej a východnej Európy sa budú konať 26. novembra v rumunskej metropole Bukurešti. Už sa teším na diskusiu s predstaviteľmi 16 európskych krajín týkajúcej sa budúcej spolupráce v rozličných oblastiach. Pred svojím odletom v mene čínskeho ľudu srdečne pozdravujem ľud stredo- a východoeurópskych krajín.

Čína a krajiny strednej a východnej Európy sa navzájom rešpektujú a podporujú, takže nadviazali pevné tradičné priateľstvo. Pred viac ako šesťdesiatimi rokmi stredo- a východoeurópske krajiny ako prvé uznali legálny status Čínskej ľudovej republiky. To bol počiatok priateľskej spolupráce. Keď v uplynulých rokoch v Číne a v strednej a východnej Európe nastali prírodné pohromy alebo ekonomické problémy, vždy sme si ihneď navzájom pomohli. Na opakovanú vzájomnú priateľskú pomoc v núdzi bude ľud Číny i stredo- a východoeurópskych krajín spomínať navždy. V 21. storočí vstúpili čínske reformy a otváranie sa svetu do novej fázy, v rovnakom období krajiny strednej a východnej Európy dosiahli pokrok v štrukturálnych reformách národného hospodárstva. Vzájomné vzťahy stoja pred novou šancou. V posledných rokoch som sa veľakrát zišiel s predstaviteľmi stredo- a východoeurópskych krajín. Posielame si blahoprajné telegramy alebo listy a nadviazali sme dobré osobné vzťahy. Som presvedčený, že moja nadchádzajúca návšteva prispeje k upevneniu vzájomného porozumenia a spolupráci.

Objem obchodu medzi Čínou a stredo- a východoeurópskymi krajinami v minulom roku presiahol 50 miliárd amerických dolárov. V obchodnej spolupráci boli dosiahnuté plodné výsledky. Čína do strednej a východnej Európy vyslala viac ako sto delegácií, aby tak podporila obchod a investície. Vďaka tomu sa dynamicky rozvíjala spolupráca v oblasti potravín, stojárstva a nových energií.

Čína, Maďarsko a Albánsko už podpísali dohody týkajúce sa výmeny národných mien, ktoré uľahčia financovanie a účtovníctvo podnikov oboch strán. Spolupráca medzi Čínou a Rumunskom vo výsadbe poľnohospodárskych plodín a šľachtenie semien bola úspešná. Medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa rozšírila i spolupráca vo výstavbe infraštruktúry, most cez Dunaj v Belehrade sa stal symbolom priateľstva medzi Čínou a Srbskom. Na rokovaniach miestnych predstaviteľov Číny a stredo- a východoeurópskych krajín, ktorá sa konala v júli tohto roku v západočínskom meste Čchung-čching, sa podieľalo viac ako 600 podnikov a zúčastnilo sa na nich 1000 zástupcov z rozličných krajín. Rokovania priniesli ľudom zúčastnených strán vecný prospech.

Podiel obchodného objemu medzi Čínou a strednou i východnou Európou však v súčasnej dobe tvorí len jednu desatinu celkového čínsko-európskeho obchodu. Na oboch stranách je obrovský potenciál pre rozšírenie spolupráce. Prešli sme globálnou finančnou krízou a dlhovou krízou európskych krajín. Naše národné hospodárstvo si udržalo stabilný rast. Čína i stredo- a východoeurópske krajiny patria medzi novo prosperujúce trhy, ale aj tak čelia štrukturálnym zmenám ekonomiky. Čína presadzuje otváranie sa západnému svetu a čínske podniky súčasne urýchlili expanziu do zámoria. V súčasnej dobe krajiny strednej a východnej Európy venujú stále značnejšiu pozornosť otváraniu sa východoázijským štátom. Veľa podnikov sa orientuje na Áziu, Tichomorie a čínsky trh. To nás prepája a obchodná spolupráca stojí pred novými príležitosťami.

Krajiny strednej a východnej Európy majú kvalitné mäsové, mliečne a alkoholické výrobky. Čínska urbanizácia povedie k výraznejšiemu dopytu po tomto druhu tovaru. Stredná a východná Európa bude významným dodávateľom poľnohospodárskych výrobkov do Číny. Objem obchodu v poľnohospodárstve sa ľahko zvýši na novú úroveň.

Väčšina stredo- a východoeurópskych krajín potrebuje inovovať železničnú, cestnú a námornú dopravnú infraštruktúru. Výroba dopravných zariadení sa v Číne dynamicky rozvíja. Čínska vysokorýchlostná železnica dosiahla špičkovú svetovú úroveň. Na čínskych železniciach rýchlovlaky jazdia po viac než desiatich tisíckach kilometrov tratí. Čína je schopná dokončiť kvalitné dopravné infraštruktúrne projekty v strednej a východnej Európe.

Energetické zariadenia v krajinách strednej a východnej Európy čakajú na obnovu. Výroba a inštalácia tepelných elektrární a hydroelektrární sú v Číne na špičkovej svetovej úrovni. Technika v oblasti jadrovej, veternej i solárnej energetiky je tiež vyspelá. Čína v týchto oblastiach dokáže ponúknuť strednej a východnej Európe kvalitné služby za nízke ceny.

Výstavba infraštruktúry v stredo- a východoeurópskych krajinách vyžaduje stabilné financovanie. Čína je ochotná koordinovať sa so zainteresovanými krajinami a flexibilne využiť zvláštny úver vo výške 10 miliárd amerických dolárov na podporu veľkých projektov z oblasti infraštruktúry v strednej a východnej Európe. Peking sa raduje z otvárania pobočiek finančných inštitúcií v Číne a v strednej i východnej Európe. Je ochotná podpísať viac dohôd týkajúcich sa výmeny národných mien, ktoré by uľahčili podnikom oboch strán obchod a investície.

Kultúrna výmena medzi Čínou a stredo- a východoeurópskymi krajinami je pestrá. Študovať čínštinu, študovať v Číne a sledovať čínske umenie je momentálne v strednej a východnej Európe populárne. Veľa mladých študentov z týchto krajín sa zúčastnilo na súťaži Čínština ako most a predviedla dobré výkony. Klasické filmy a vynikajúce športové predstavenie stredo- a východoeurópskych krajín v čínskych divákoch tiež zanechali hlboký dojem. Srbská tenisová superstar Novak Djoković je idolom mnohých mladých Číňanov, ktorí ho volajú "malý D".

V Číne je teraz populárne cestovanie do strednej a východnej Európy. Počet stredo- a východoeurópskych turistov v Číne a počet čínskych turistov v strednej a východnej Európe vlani dokopy predstavoval viac ako 320.000 Mnohí Číňania si veľmi obľúbili rodisko Frederika Chopina vo Varšave, kráľovský palác Sinaia v Rumunsku alebo Rybársku baštu v Maďarsku. Rozvoj turizmu je v záujme oboch strán. Čína bude so šestnástimi krajinami diskutovať o vzniku turistickej asociácie, ktorá by sa stala platformou pre rozvoj turizmu. Som presvedčený, že turizmus sa stane dôležitým stimulom kultúrnej výmeny medzi oboma stranami.

Krajiny strednej a východnej Európy sú dôležitými členmi európskej rodiny. Čína rozhodne podporuje európsku integráciu a rada uvidí jednotnú a prosperujúcu Európu. Peking podporuje začlenenie stredo- a východoeurópskych krajín do Európskej únie. Je presvedčený, že všestranná spolupráca medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy je nielen v záujme ľudí týchto krajín, ale prispeje i k zdravému a vyrovnanému a trvalo udržateľnému vývoju čínsko-európskych vzťahov.

Svet je v období kľúčových zmien. Rozvoj Číny vstúpil do novej etapy. Budeme rozhodne pokračovať v reformách a otváraniu sa svetu. Vynaložíme viac úsilia na stimuláciu trhu a v záujme zdravého rastu národného hospodárstva zdokonalíme kontrolu makroekonomiky.

Čína je stále rozvojová krajina. Hrubý domáci produkt na hlavu každého občana len nedávno prekročil 6000 amerických dolárov. V porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy ďaleko zaostáva. Cesta modernizácie je pre Čínu stále dlhá a kľukatá, ale na druhej strane to možno chápať ako obrovský potenciál a príležitosť. Som presvedčený, že najľudnatejšia krajina sveta s obrovským trhom prinesie krajinám sveta vrátane krajín strednej a východnej Európy mnohé príležitosti.

Od Budapešti cez Varšavu a Bukurešť, od obchodného fóra k rokovaniu vládnych predstaviteľov, spolupráca medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy za sebou nechala nezmazateľné stopy. Som presvedčený, že naša spolupráca sa bude neustále rozširovať. Veľmi sa teším na cestu do strednej a východnej Európy. Želám Vám veľa šťastia!

<Suggest To A Friend>
  <Print>