Hlavná stránka > Správy
Slávnostný koncert a recepcia pri príležitosti 65. výročia založenia krajiny

2014-10-23

Dňa 29.09.2014 sa v budove Slovenského rozhlasu konal slávnostný koncert a recepcia pri príležitosti 65. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky a 65. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. Podujatia sa zúčastnilo takmer 500 ľudí, vrátane veľvyslanca J.E. Pan Weifanga a pracovníkov Veľvyslanectva ČĽR v SR, podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej, predsedu parlamentnej skupiny čínsko-slovenského priateľstva Maroša Kondróta, podpredsedu zahraničného výboru NR SR Juraja Blanára, vedúceho kancelárie prezidenta SR Jána Šotha, štátneho tajomníka MZV SR Petra Buriana, štátneho tajomníka MV SR Jozefa Bučeka, štátneho tajomníka MV SR Mariána Saloňa, štátneho tajomníka MVPSR Jozefa Buriana, štátneho tajomníka MVPSR Branislava Ondruša, 1. zástupcu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR Petra Gajdoša, bývalého predsedu vlády Jána Čarnogurského, ako aj ďalších predstaviteľov politickej scény, zástupcov diplomatických misií na Slovensku, združení čínskych krajanov, predstaviteľov čínskych spoločností a čínskych študentov na Slovensku.

                                                        
J.E. veľvyslanec pán Pan Weifang vo svojom prejave oboznámil prítomných so zmenami, ktorými Čínska ľudová republika prešla za 65 rokov od jej založenia. Hlavnou témou boli úspechy, ktoré čínsky národ dosiahol pri neúnavnom realizovaní "Čínskeho sna" a implementácii rozsiahlych reforiem za viac ako 30 rokov od spustenia politiky otváraniu sa svetu. Zároveň vysoko chválil intenzívny rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi Čínou a Slovenskom počas 65 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov a zdôraznil, že Československo bolo jednou z prvých krajín, ktoré nadviazali diplomatické vzťahy s novou Čínou. Čína bola zároveň jednou z prvých krajín, ktoré uznali samostatné Slovensko. Ďalej skonštatoval, že priateľstvo medzi národmi oboch krajín je dlhotrvajúce a spolupráca medzi oboma krajinami sa rozvíja v mnohých oblastiach. Vyjadril presvedčenie, že obe krajiny využijú 65. výročie nadviazania diplomatických vzťahov ako príležitosť na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, novú éru spolupráce a komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy.

                                              
Predseda parlamentnej skupiny čínsko-slovenského priateľstva Maroš Kondrót vo svojom prejave uviedol, že bývalé Československo je hrdé na to, že bolo jednou z prvých krajín, ktoré nadviazali diplomatické vzťahy s Čínou. Ďalej povedal, že počas 65 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom dosiahli obe krajiny mnoho praktických úspechov nielen v politickej a obchodnej oblasti, ale že spolupráca sa intenzívne rozšírila aj v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky. Nakoniec poprial čínskemu národu ešte väčšie úspechy v rámci hospodárskeho rozvoja a posilňovania medzinárodného postavenia Číny.

                                           
Podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová, štátny tajomník MZV SR Peter Burian a 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR Peter Gajdoš tiež kladne zhodnotili rozvoj vzťahov medzi Čínou a Slovenskom a vyjadrili presvedčenie, že priateľská spolupráca a spoločné úsilie oboch krajín prinesú ešte plodnejšie výsledky.

Slávnostný koncert otvorili svojím vystúpením deti, ktoré zaspievali hymny oboch krajín. Nevinný a slávnostný hlas detí zanechali vo všetkých hosťoch silný dojem. Následne detský folklórny súbor Magdalenka a Slovenská asociácia wushu predviedli veselé slovenské folklórne tance a úchvatné čínske kung fu. Tradičné slovenské a čínske umenie v symbióze bolo plne v súlade s témou oslavy 65. výročia nadviazania bilaterálnych vzťahov. Po nich vystúpili umelci zo súboru Yunnan Voice vo farebných krojoch, ktorí nádherným spevom a tradičnou formou umenia predstavili hudbu mnohých etnických skupín Číny a rozmanitú čínsku kultúru harmónie a jednoty, za čo zožali srdečný potlesk od publika.

                                              
Po koncerte si hostia vychutnali výstavu fotografií, ktoré zobrazovali vývoj Číny ako aj výstavu umeleckých diel z provincie Shanxi. Slovenská televízia, agentúra Xinhua a televízia Phoenix natočili rozhovory s J.E. veľvyslancom Pan Weifangom a hlavnými hosťami večera.

<Suggest To A Friend>
  <Print>