Hlavná stránka > Správy
Interview s čínskym premiérom LI Keqiang v denníku "Pravda"

2014-12-15

Dňa 15.12.2014 publikoval denník "Pravda" písomné interview s čínskym premiérom LI Keqiang.

Znenie Textu :

Čína na Slovensku investuje ďalšie desiatky miliónov eur

Andrej Matišák, Pravda | 15.12.2014

"Ponúkame východnej Európe zdroje," uviedol čínsky premiér Li Kche-čchiang v rozhovore, ktorý exkluzívne vychádza v Pravde. Písomné interview poskytol pre vybrané stredo- a východoeurópske médiá. Rozhovor vznikol v súvislosti s tretím stretnutím Číny so 16 krajinami regiónu. Štáty strednej a východnej Európy sa stretnú s čínskym premiérom 16. decembra v Belehrade.

Plánuje Čína zvýšiť objem investícií na Slovensku a ako môžeme prilákať viac investícii z vašej krajiny?

Slovensko je dôležitým obchodným a investičným partnerom Číny v strednej a vo východnej Európe (SVE). Od roku 2011 je naším štvrtým najväčším obchodným partnerom. Medzi krajinami SVE má vedúcu pozíciu, čo sa týka exportu a obchodného prebytku s Čínou. Vzájomne sa ekonomicky dopĺňame. Vidíme v tom široké možnosti na prehlbovanie praktickej spolupráce. V roku 2014 začali na Slovensku pôsobiť čínske CSR Corporation a CASIC Hiwing Aviation General Equipment (spoločnosti pôsobia v automobilovom priemyselnom sektore, pozn. red.). Plánujú investovať ďalších 110 miliónov eur, čo vytvorí viac ako tisíc pracovných miest. Čína podporuje schopných podnikateľov v myšlienke investovať na Slovensku a dúfa, že vaša krajina bude naďalej poskytovať zdravé podnikateľské prostredie pre naše spoločnosti. Okrem toho vítame obchodnú propagáciu zo Slovenska prostredníctvom veľtrhov a investičných stretnutí. Môžeme týmto spôsobom rozšíriť ekonomickú spoluprácu medzi našimi krajinami.

Čo očakávate od stretnutia v Belehrade, kde sa už po tretí raz zíde 16 stredo- a východoeurópskych krajín, vrátane Slovenska, s Čínou?

Každoročné stretnutie lídrov je dôležité v tom, že nás vedie vpred, poskytuje nám spoľahlivú podporu a silné záruky. Ako hovoríme v Číne: Silná lokomotíva poháňa vlak rýchlo. Mali sme už dve stretnutia. Čínskych dvanásť opatrení na podporu priateľskej spolupráce s krajinami strednej a východnej Európy sme prijali vo Varšave. O rok neskôr to boli Bukureštské zásady pre spoluprácu. Obsahujú 50 iniciatív, ktoré zahŕňajú oblasť financií, obchodu, infraštrukturálnych prepojení, zelenej energie, ako aj kontaktov na lokálnej úrovni. Úverový program v hodnote 10 miliárd dolárov a Fond pre investičnú spoluprácu ponúkli efektívne riešenia pre financovanie spoločností z regiónu strednej a východnej Európy.

Ako vyzerá konkrétna spolupráca?

Týka sa veľkých projektov, ako sú termálna elektráreň Stanari v Bosne a Hercegovine, most Mihajla Pupina v Belehrade, diaľnica Bar-Boljare v Čiernej Hore či železničné prepojenie Belehrad-Budapešť. Určite prispejú k miestnemu rozvoju a získajú z nich ľudia. Očakáva sa, že po prvý raz tento rok prekročí objem obchodu medzi Čínou a SVE 60 miliárd dolárov. Tovar z vášho regiónu nájdete čoraz častejšie v čínskych domácnostiach. Predbežná štatistika ukazuje, že v našej krajine má zastúpenie takmer tisíc spoločností z vášho regiónu. Do toho ešte zahrňte sympózia think-tankov na vysokej úrovni, kultúrnu spoluprácu, vzdelávací dialóg a fórum mladých politických lídrov. Všetko to pomáha, aby sa k sebe priblížili a vymieňali si skúsenosti medzi rôznymi kultúrami a civilizáciami.

Čo bude hlavným cieľom Pekingu v Belehrade, aké iniciatívy predložíte?

Budovanie expresnej linky, ktorá bude zahŕňať námornú aj železničnú dopravu. Založená bude na využití trate Budapešť-Belehrad a gréckeho prístavu Pireus, aby sa zlepšili infraštruktúrne prepojenia v regióne. Budeme tiež pracovať na strednodobej koncepcii spolupráce Číny a SVE, aby sme identifikovali spoločné projekty. Zameriame sa na návrh finančného balíka, aby sme uľahčili obchodnú spoluprácu. Rok 2015 bude rokom turistickej spolupráce a propagácie medzi Čínou a SVE, aby sme ešte prehĺbili kontakty medzi ľuďmi.

Nakoľko je výhodné pre SVE spolupracovať s Čínou?

Sme na podobnom stupni rozvoja, s tým, že každý z nás má svoje silné stránky. Ekonomiky, o ktorých hovoríme, sa navzájom mimoriadne dopĺňajú. SVE má zdravú priemyselnú základňu, ponúka rozvinutú vedu, technológie, vzdelávací systém a značné ľudské zdroje. Na druhej strane naliehavo potrebujete financie, aby ste zlepšili infraštruktúru. Čína ponúka dobre zavedený priemyselný systém, priaznivé náklady vo výrobnom sektore a dostatočné zdroje cudzej meny, ktoré môžu efektívne pokryť požiadavky SVE v oblastiach infraštruktúry, obchodu a investícií. Vlády všetkých vašich krajín čelia úlohe rozvíjať hospodárstvo a zlepšiť životy ľudí.

Môže sa na tom podieľať Peking?

Čína sa rýchlejšie otvára Západu a SVE dáva väčšiu váhu na spoluprácu s Východom. Jednoznačne to prepája naše politiky. Obyvatelia našich krajín si cenia tradičné priateľstvo, vzájomný rešpekt a dôveru a všetko, čo sa dá dosiahnuť spoluprácou. Za posledné tri roky sme urobil solídne a komplexné pokroky v našej praktickej spolupráci v obchode, investíciách, dopravných prepojeniach, vo vede, v technológiách, energetike, ako aj vo vzájomných kontaktoch medzi ľuďmi.

Ako by bolo možné zo strany SVE zvýšiť export do Číny, aby nastala v obchodnej výmene väčšia rovnováha?

Za posledné roky sme boli svedkami významného rastu obchodu medzi nami. Najmä export krajín strednej a východnej Európy k nám rástol oveľa rýchlejšie ako import z Číny. Od januára do novembra bol dovoz z krajín SVE o päť percentuálnych bodov vyšší ako vývoz. Vzájomná obchodná výmena sa posúva smerom k základnej rovnováhe. Čína nepracuje úmyselne na tom, aby mala obchodný prebytok. Náš trh je otvorený. Sme za väčšiu spoluprácu, aby sa zmenšila obchodná nerovnováha. Vlani Čína usporiadala veľtrh pre vaše krajiny a propagovala SVE na čínskom medzinárodnom veľtrhu pre investície a obchod, čínskom medzinárodnom veľtrhu pre malé a stredné podniky a ďalších významných podujatiach. Pomohlo to zvýšiť objem exportu z regiónu SVE a zároveň to naplnilo požiadavky čínskych spotrebiteľov. Zvýšila sa aj spolupráca v oblasti inšpekcie kvality tovaru. Čína tohto roku podpísala viacero dohôd s krajinami ako Maďarsko či Lotyšsko. Počas mojej návštevy v Srbsku uzavrieme dohodu o karanténe a zdravotných požiadavkách na hovädzie a baranie mäso, ktorá sa týka vývozu týchto produktov do Číny. Budeme podporovať konkurencieschopné a úspešné čínske spoločnosti, aby investovali v SVE. Dúfame tiež, že váš región poskytne našim firmám férovejšie a transparentnejšie obchodné prostredie a zjednoduší získavanie víz a pracovných povolení.

Je možné spojiť spoluprácu Pekingu a SVE so snahou budovať partnerstvo pre mier, hospodársky rast, reformy a civilizáciu medzi Čínou a Európskou úniou, a tiež s čínskou iniciatívou ekonomickej oblasti hodvábnej cesty?

Čína jednoznačne podporuje európsky integračný proces. Dúfame, že budete viac zjednotení a bude sa vám ekonomicky dariť. Čína oceňuje politickú vôľu krajín SVE vstúpiť do EÚ a rešpektuje túto voľbu. Podporovali sme váš región konkrétnymi krokmi, aby sme zrýchlili ekonomický rozvoj a tak sa podieľali aj na rozvoji celej únie. Čína je najväčšia rozvojová krajina a EÚ je najväčšie zoskupenie rozvinutých krajín na svete. Zdieľame záujmy a prehlbujeme obojstranne výhodnú spoluprácu. Máme úplnú dôveru v budúcnosť čínsko-európskych vzťahov.

Týka sa to aj vzťahov medzi Čínou a SVE?

Je to dôležitá súčasť. Spolupráca medzi Čínou a SVE a celkové obnovenie spolupráce Peking-EÚ sa v posledných troch rokoch rozbehli. Sú dôležitou súčasťou hospodárskeho rastu a motorom vzťahov Čína-Európa. V auguste sa 15 čínskych provincií, autonómnych oblastí a samosprávnych regiónov, ktoré spolu tvoria dve tretiny čínskej ekonomiky, zúčastnilo na druhom stretnutí lokálnych lídrov Čína-SVE. Počas neho sa len tri samotné provincie Che-pej, Če-ťiang a Fu-ťien dohodli na spolupráci s lokálnymi samosprávami v SVE v hodnote dve miliardy dolárov. Dopravné prepojenia sú svetlým bodom našich vzťahov. Most Mihajla Pupina v Belehrade je prvým veľkým infraštrukturálnym projektom čínskej spoločnosti v Európe. Navrhujeme vybudovať už spomenutú expresnú linku, ktorá bude zahŕňať železničnú trasu Belehrad-Budapešť a grécky prístav Pireus. Priamo to ovplyvní oblasť s rozlohou 340-tisíc štvorcových kilometrov a 32 miliónov ľudí. Expresná linka jednoznačne zlepší dopravnú a logistickú sieť zapojených krajín, podporí ich ekonomický rast a prispeje k lepšiemu životu obyvateľstva. Prehĺbi obojstranne výhodnú spoluprácu medzi Pekingom a týmito štátmi. Bude modelom pre vzťahy Číny a Európy v oblasti dopravných prepojení.

Je to spojené aj s čínskou iniciatívou ekonomickej oblasti hodvábnej cesty?

Je to obojstranne výhodná a mierová iniciatíva. Je založená na duchu otvorenosti, zapojenia sa a vzájomného učenia sa. Spolupráca medzi Čínou a SVE si cení rovnosť a spoločnú výhodnosť. Tieto dve iniciatívy sú preto spojené. Majú veľa spoločné. Stredná a východná Európa je mostom Euroázie. Má výrazné geografické výhody. Čína je pripravená spolupracovať so SVE, čo sa týka celkového plánovania, zlepšenia prevádzky medzinárodnej nákladnej železničnej dopravy, podpory spomenutej expresnej linky a posilnenia subregionálnych dopravných prepojení v strednej a vo východnej Európe. Spoločne sa tak môžeme postarať o plynulú a efektívnu ázijsko-európsku dopravnú a logistickú sieť, čo bude v prospech ľudí žijúcich okolo tejto trasy.

Aké hlavné problémy očakávate v budúcnosti v spolupráci Čína a SVE?

Vďaka spoločnému úsiliu zúčastnených strán za posledné tri roky sa stala naša spolupráca dôležitou platformou pre vzťahy Číny a Európy. Ukázalo sa, že tento mechanizmus má značný efekt, čo sa týka veľkosti aj dosahu. Uznáva to aj medzinárodné spoločenstvo. Naši ľudia do týchto vzťahov vkladajú veľké nádeje. Najväčším problémom môže byť nesúlad medzi očakávaniami, ktoré z našich vzťahov vyplývajú, a tým, ako sa tieto predstavy naplnia.

Hrozí to?

Región SVE napriek rozdielom medzi krajinami vykazuje spoločné črty v súvislosti so spoluprácou s Čínou. Je to zameranie na infraštruktúru, vrátane diaľnic, železníc, prístavov, ďalej elektrární, turizmu, poľnohospodárstva a kultúry. Všetci dúfajú, že prilákajú viac investícií a posilnia export. Čína je veľká a má obrovský trh. Dokonca aj ročné obdobie sa môže v líšiť v jednotlivých regiónoch. Rôzne oblasti majú svoje vlastné potreby na rozvoj a spoluprácu. Všetky to ponúka príležitosti na vzájomne vhodnú spoluprácu. Musíme si uvedomiť, že krajiny sa môžu sústrediť na rôzne aspekty. Môžu si vybrať projekty podľa vlastných potrieb a pokračovať v nich tak intenzívne, ako sa im to hodí. Nedostatok koordinácie však potom môže viesť k tomu, že sa zníži celkový efekt spolupráce.

Dá sa tomu vyhnúť?

Sústredili sme sa na rozvíjanie nových oblastí rastu. Brali sme však do úvahy rôzne úrovne rozvoja a praktické potreby regiónu SVE. Cieľom je naplno využiť výhody a silné sektorové stránky 16 krajín oblasti. Hlavné subjekty v špecifických oblastiach majú jednoduchý prístup k informáciám a komunikácii. Môžu zlepšiť spoluprácu a vzájomné zdieľanie, aby pomohli výhodnejšiemu prideľovaniu zdrojov. Mohli by sme vytvoriť takzvaný B to B model, teda spolupráca biznis biznisu a zlepšiť celkové rozvrhnutie vzťahov Čína-SVE. Tak, aby všetci zúčastnení získali zo zapojenia sa a spoločného rozvoja.

Budete to presadzovať?

Myšlienka má širokú podporu vo vašom regióne. V skutočnosti bola jedným z veľkých záverov stretnutia v Bukurešti. Aby sme naplno využili kreativitu a entuziazmus všetkých zúčastnených, nebudeme sa zameriavať na to, aby bola spolupráca vo všetkých prípadoch rovnaká. Krajiny by mali využiť vlastné silné stránky. Takýto prístup sa osvedčil. Minulý rok sme vytvorili asociácie pre turizmus, poľnohospodárstvo, lokálnu administratívu a inštitúty vyššieho vzdelávania sa. Počas nasledujúceho summitu nás čaká inauguračná ceremónia Obchodnej rady Čína-SVE. Časom založíme platformy na spoluprácu v oblasti infraštruktúry, energetiky a think-tankov. Asociácia agentúr na podporu turizmu a obchodu Číny a SVE sa stala hlavným nástrojom a dôležitým hráčom v rámci prichádzajúceho roka turistickej spolupráce a propagácie. Asociácia hlavných predstaviteľov provincií a regiónov Číny a SVE hrá väčšiu úlohu pri spolupráci v rámci lokálnej úrovne. Som jednoznačne presvedčený, že pri spoločnom úsilí všetkých zainteresovaných spomenuté štruktúry prispejú k spolupráci v rôznych oblastiach.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

<Suggest To A Friend>
  <Print>