Hlavná stránka > Správy
Veľvyslanec Pan Weifang sa zúčastnil na Fóre pri príležitosti 70. výročia víťazstva Číny nad Japonskou agresiou a svetového víťazstva nad fašizmom, usporiadaného slovenskými občianskymi spoločnosťami a združeniami čínskych krajanov

2015-03-24

Dňa 4.3.2015 sa veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike zúčastnil na Fóre pri príležitosti 70. výročia víťazstva Číny nad Japonskou agresiou a svetového víťazstva nad fašizmom, usporiadaného Slovensko- čínskou spoločnosťou priateľstva spoločne so združeniami čínskych krajanov. Fóra sa zúčastnilo viac ako 40 ľudí, vrátane predstaviteľov čínskej komunity na Slovensku a dlhodobých členov Slovensko- čínskej spoločnosti priateľstva Maríny Čarnogurskej, Jozef Lauka a Daniely Zhang-Czirákovej. Fórum moderoval pani Lu Rongyu.

  
Niektorí predstavitelia združenia čínskych krajanov vo svojich prejavoch zhrnuli skúsenosti staršej generácie, pripomenuli si históriu vojny a úspechy, ktoré Čína dosiahla v rozvoji po vojne za 70 rokov. Vyzvali čínskych krajanov žijúcich na Slovensku, aby nezabudli na históriu, aktívne podporovali vlastenectvo, ochranu národnej jednoty, zachovanie národnej zvrchovanosti a územnej celistvosti, čím prispeli k realizácii “čínskeho sna” a rozsiahlemu oživeniu čínskeho národa.

  
Slovenskí priatelia pani Marína Čarnogurská, pán Jozef Lauko a ďalší si pripomenuli dejiny Československa a jeho napadnutia počas 2. svetovej vojny, prejavili súcit s čínskym ľudom za jeho utrpenie počas vojny a vyjadrili túžbu, aby sa táto tragická história už nikdy nezopakovala a aby na svete navždy zavládol mier. Taktiež popriali ešte viac úspechov Číne a Slovensku vo všetkých oblastiach ich spolupráce.

Veľvyslanec Pan Weifang na záver stručne porozprával históriu vojny voči Japonskej agresii a fašizmu, pričom sa zameral na význam víťazstva pre prebudenie a zjednotenie čínskeho národa, obnovu postavenia Číny ako svetovej veľmoci a otvorenie veľkej cesty oživenia čínskeho národa. Ďalej pripomenul históriu Číňanov žijúcich v zahraničí, lásku k mieru a zachovanie národnej dôstojnosti. Povedal, že spoločne s národmi celého sveta je treba potláčať všetky činy, ktoré popierajú a skresľujú históriu, a udržiavať svetový mier a tažko získaný povojnový medzinárodný poriadok.

Na fóre predstavila pani Lu Rongyu vypracovaný „návrh čínskych krajanov žijúcich na Slovensku ohľadom 70. výročia víťazstva Číny nad Japonskou agresiou a svetového víťazstva nad fašizmom“, ktorý získal širokú podporu celej komunity krajanov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>