Hlavná stránka > Správy
Čínske veľvyslanectvo usporiadalo recepciu pri príležitosti osláv 66. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky

2015-10-20

Dňa 29.9.2015 usporiadalo čínske veľvyslanectvo recepciu pri príležitosti osláv 66. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky. Recepcie sa zúčastnil predseda NRSR Peter Pellegrini, podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková, podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Jarmila Urbancová, štátny tajomník MZVaEZ SR Igor Slobodník, štátny tajomník MF SR Radko Kuruc, štátny tajomník MZ SR Mario Mikloši, bývalý predseda NR SR Jozef Migaš, bývalý predseda vlády Ján Čarnogurský, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš, predstavitelia všetkých diplomatických misií na Slovensku, Číňania žijúci na Slovensku, zástupcovia čínskych podnikov, čínski študenti a ďalších viac než 400 ľudí.

   
Veľvyslanec Pan Weifang vyjadril vo svojom prejave, že Čínska ľudová republika počas 66 rokov od svojho založenia, za neustáleho skúmania a hľadania, našla cestu rozvoja s čínskymi špecifikami a zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu na svetovej scéne. V tomto roku musel rast čínskej ekonomiky čeliť silnému tlaku smerom nadol, avšak počas prvého polroka dosiahla 7% rast, čo je najviac spomedzi hlavných svetových ekonomík. Pán veľvyslanec verí, že v rámci stabilného rastu Číny, rekonštrukcie ekonomiky, podpory reforiem, zvyšovania životnej úrovne a implementácie prevencií proti riziku bude čínska ekonomika aj naďalej zdrojom rastu svetovej ekonomiky ku prospechu všetkých ľudí na svete.

   
Veľvyslanec ďalej vyjadril, že medzi oboma krajinami a ich národmi je tradičné a hlboké priateľstvo. V posledných rokoch sa spolupráca v rôznych oblastiach neustále prehlbuje. Verí, že za spoločného úsilia oboch strán dosiahne pragmatická spolupráca a vzájomné výmeny ešte viac úspechov.

Predseda NR SR Peter Pellegrini a aj ďalší hostia vysoko chválili výsledky čínskeho rozvoja a medzinárodne postavenie Číny. Taktiež vyjadril, že slovenská strana je ochotná spolu s Čínou spoločným úsilím za podpory spolupráce Číny a krajín strednej a východnej Európy a iniciatívy „Jedno Pásmo, Jedna Cesta“ posúvať bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami a pragmatickú spoluprácu na ešte vyššiu úroveň. Všetci vyjadrili obdiv Číne za jej úspechy dosiahnuté v posledných rokoch a jej prínos pre rozvoj svetového mieru a ekonomiky a zaželali si, aby sa čínsko-slovenské vzťahy neustále rozvíjali.

   
Atmosféra na recepcii bola veľmi vrelá. Detský folklórny súbor Magdalénka, Slovenská asociácia Wushu a Konfuciov inštitút v Bratislave pripravili nádherné vystúpenia, ktoré zožali od hostí potlesk.

<Suggest To A Friend>
  <Print>