Hlavná stránka > Správy
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. pán Lin Lin odovzdal prezidentovi Slovenskej republiky poverovacie listiny

2015-12-14

Dňa 8.12.2015 odovzdal J.E. veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike pán Lin Lin poverovacie listiny J.E. prezidentovi Slovenskej republiky pánovi Andrejovi Kiskovi. Obe strany spolu viedli srdečnú a priateľskú konverzáciu.

Veľvyslanec Lin Lin najprv odovzdal prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi srdečný pozdrav a blahoprianie od J.E. prezidenta Čínskej ľudovej republiky pána Xi Jinping. Vyjadril, že medzi Slovenskom a Čínou je tradičné priateľstvo a v posledných rokoch spolupráca medzi oboma stranami vo všetkých oblastiach, podporovaná iniciatívou „Jedno pásmo, Jedna oblasť“, ako aj spolupráca medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, je veľmi plodná. Čínska strana je ochotná so slovenskou stranou spoločným úsilím ďalej posúvať priateľskú spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti obchodu, vedy a výskumu, kultúry a ďalších oblastí na ešte vyššiu úroveň.

   
Prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska zablahoželal veľvyslancovi Lin Lin k nástupu do funkcie a poprosil pána veľvyslanca, aby odovzdal jeho úprimný pozdrav prezidentovi Čínskej ľudovej republiky pánovi Xi Jinping. Ďalej vyjadril, že v posledných rokoch zohráva Čína čoraz významnejšiu úlohu na svetovej scéne a Slovensko prikladá vzťahu s Čínou veľký význam a je ochotné všestranne rozvíjať spoluprácu s Čínou a dosiahnuť ešte väčší prielom najmä v oblasti turizmu a investícii. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky a prezident osobne vyjadrili ochotu poskytnúť veľvyslancovi Lin Lin pomoc a asistenciu pri plnení jeho povinností.

Veľvyslanec Lin Lin prišiel na Slovensko dňa 9.11.2015 a dňa 19.11.2015 odovzdal kópie poverovacích listín J.E. podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí pánovi Miroslavovi Lajčákovi.

   

<Suggest To A Friend>
  <Print>