Hlavná stránka > Správy
Stretnutie pána veľvyslanca LIN Lin s predstaviteľmi Národnej rady Slovenskej republiky

2016-02-23

V dňoch 2. a 3. februára 2016 vykonal veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike pán LIN Lin osobné zdvorilostné návštevy u predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho a podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky pani Jany Laššákovej, s ktorými si vymenil názory ohľadom bilaterálnych vzťahov a spolupráce v jednotlivých oblastiach.

Veľvyslanec LIN Lin ocenil tradíciu priateľstva medzi Čínou a Slovenskom a rozvoj bilaterálnych vzťahov. Vyjadril vďačnosť Národnej rade Slovenskej republiky za vykonanie veľkého množstva práce pre posilnenie spolupráce zákonodárnych orgánov oboch krajín a priateľského vzťahu medzi Čínou a Slovenskom a zároveň sa vyjadril, že návšteva pána predsedu Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov ZHANG Dejiang na Slovensku v septembri 2013 a návšteva pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho v Číne v máji 2015, mali veľký význam pre upevnenie vzájomnej politickej dôvery a zvyšovanie úrovne bilaterálnych väzieb medzi oboma krajinami. Dúfa, že sa obe strany počas jeho pôsobenia vo funkcii chopia príležitostí ako je inicitíva „Jedno pásmo, jedna cesta“ a mechanizmu spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, a tak naplno podporia spoluprácu a výmenu medzi zákonodarnými orgánmi oboch strán aj spoluprácu v iných oblastiach, aby napokon priniesli výsledky v spolupráci medzi ľudom oboch krajín.

Predseda Pellegrini privítal veľvyslanca LIN Lin na jeho misii na Slovensku a vyjadril sa, že slovenská strana prikladá veľkú dôležitosť vzťahom s Čínou a prehlbovaniu pragmatickej spolupráce vo všetkých oblastiach na základe princípov rovnosti vo vzájomnej prospešnosti a úcty. Podpredsedníčka Laššáková potvrdila, že Národná rada Slovenskej republiky uznáva suverenitu a teritoriálnu celistvosť Číny, bude dodržiavať princíp jednej Číny a princíp nezasahovania do vnútoropolitických záležitostí iných krajín a bude podporovať ďalší rozvoj obojstranných vzťahov.

   

<Suggest To A Friend>
  <Print>