Hlavná stránka > Správy
Stretnutie pána pána veľvyslanca Lin Lin s novým predsedom Národnej rady Slovenskej republiky pánom Andrejom Dankom

2016-05-10

Dňa 21. 4. 2016 sa veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike zúčastnil na stretnutí s novým predsedom Národnej rady Slovenskej republiky pánom Andrejom Dankom, s ktorým si vymenil názory ohľadom rozvoja bilaterálnych vzťahov.

Pán veľvyslanec Lin Lin najprv odovzdal pánovi Andrejovi Dankovi gratuláciu od predsedu Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky pána Zhang Dejiang k zvoleniu do funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a vyjadril sa, že tradičné priateľstvo medzi Čínou a Slovenskom má dlhodobú históriu a spolupráca medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach prekvitá. V posledných rokoch udržiavajú predstavitelia zákonodárnych orgánov oboch krajín úzky kontakt, čo zohralo aktívnu úlohu v procese zvyšovania úrovne bilaterálnych vzťahov. Čína považuje Slovensko za významného partnera v strednej a východnej Európe a je odhodlaná so slovenskou stranou, na základe vzájomného rešpektovania jadrových záujmov, sa spoločne chytiť príležitostí, ktoré priniesla iniciatíva „Jedno pásmo, jedna cesta“ a spolupráca medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, aby sa dôkladne odkryl potenciál bilaterálnej spolupráce a aby sa úroveň bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami neustále zvyšovala.

Pán Andrej Danko spomenul, že Slovensko prikladá veľký význam rozvoju vzťahov s Čínou. Ďalej sa vyjadril že, nová Národná rada Slovenskej republiky bude naďalej rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny a dodržiavať politiku jednej Číny. Dodal, že on sám ako aj Národná rada Slovenskej republiky, sú ochotní spoločným úsilím s Čínou prehlbovať bilaterálnu spoluprácu v legislatívnej, hospodárskej, investičnej a ďalších oblastiach. Dúfa, že čínske spoločnosti budú aktívne investovať na Slovensku, aby bilaterálna spolupráca dosiahla ešte viac pragmatických úspechov.

 

<Suggest To A Friend>
  <Print>