Hlavná stránka > Správy
Stretnutie pána veľvyslanca Lin Lin so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pánom Lukášom Parízekom

2016-05-10

Dňa 21. 4. 2016 sa veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike zúčastnil na stretnutí s novým štátnym tajomníkom pre mimoeurópskej záležitosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pánom Lukášom Parízekom, s ktorým diskutoval o bilaterálnych vzťahoch.

Veľvyslanec Lin Lin zablahoželal pánovi štátnemu tajomníkovi Lukášovi Parizekovi k nástupu do funkcie a vyjadri sa, že medzi Čínou a Slovenskom je tradičné priateľstvo. Ďalej povedal, že v posledných rokoch obe krajiny udržiavajú kontakt na vysokej úrovni a spolupráca vo všetkých oblastiach sa neustále prehlbuje. Čínska strana oceňuje úsilie, ktoré vynaložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zvyšovanie úrovne bilaterálnych vzťahov a je ochotná spoločne so slovenskou stranou podporovať dosiahnutie všestranného rozvoja bilaterálnych vzťahov v rámci iniciatívy „Jedno pásmo, jedná cesta“ ako aj v rámci spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy.

Pán štátny tajomník Lukaš Parízek súhlasil s názormi pána veľvyslanca ohľadom bilaterálnych vzťahov a povedal, že slovenská strana bude naďalej dodržiavať politiku jednej Číny. Následne vyjadril ochotu zohrávať počas svojho pôsobenia vo funkcii aktívnu úlohu pri prehlbovaní vzájomnej politickej dôvery a podporovaní spolupráce vo všetkých oblastiach medzi oboma krajinami.

 

<Suggest To A Friend>
  <Print>