Hlavná stránka > Správy
Slovenské predkolo 15. ročníka súťaže študentov čínskeho jazyka z celého sveta „Čínsky most" sa úspešne skončilo

2016-05-20

6. mája 2016 Veľvyslanectvo ČĽR na Slovensku a Konfuciov inštitút v Bratislave spoločne s úspechom zorganizovali v hlavnom meste Bratislava slovenské predkolo 15. ročníka súťaže študentov čínskeho jazyka z celého sveta „Čínsky most“. Pán veľvyslanec ČĽR na Slovensku LIN Lin sa zúčastnil na podujatí a zároveň predniesol slávnostný prejav. Pozície členov poroty a čestných hostí zaujali čínsky a slovenský vedúci Konfuciovho inštitútu v Bratislave, čínsky a slovenský vedúci Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Komenského, čínska lektorka čínskeho jazyka Katedry východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a odborníci v odbore sinológie z Masarykovej univerzity.

   
V príhovore pán veľvyslanec LIN Lin pozitívne ocenil rozvoj, ktorý bol dosiahnutý vo výučbe čínštiny na Slovensku a dôležitú úlohu v podpore vzájomného porozumenia a priateľstva medzi čínskym a slovenským národom. Ocenil vášeň súťažiacich pre čínštinu a podporil ich v úlohe poslov medzikultúrnej komunikácie medzi Čínou a Slovenskom a napokon im zaželal, aby v súťaži dosiahli výnimočné úspechy.

   
Piati súťažiaci z Univerzity Komenského a oboch Konfuciových inšitútov na Slovensku sa držali témy Snívanie tvorí svetlú budúcnosť. Súťaž mala štyri kolá: prednes na danú tému, odpovedanie na otázky, talentové predstavenie a interakciau s porotou, čím súťažiaci preukázali úroveň čínštiny a vedomosti o čínskych reáliách a o histórii a kultúre Číny. Súťažiaca Daniela Drdáková precítene opísala vplyv, ktorý na ňu mala kniha Vlčí totem, vysvetlila svoje pochopenie troch energií v čínskej kultúre: esenciu ťing, energiu čchi, a šen, čím si získala dobré hodnotenie od všetkých porotcov. Ďalšia súťažiaca Michaela Kraľovičová predviedla zručnosť v kaligrafii, napísala štyri znaky „gao shan liu shui“ porekadla vyjadrujúceho verné priateľstvo, vyjadrila svoje pochopenie koncepcie „jednota človeka s prírodou“ ako aj iných filozofických koncepcií, čím predstavila svoje uchopenie tradičnej čínskej kultúry. Napokon zvíťazila študentka štvrtého ročníka odboru sinológie na Univerzite Komenského Daniela Drdáková, ktorá bude zastupovať Slovensko na semifinále a finále 15. ročníka súťaže študentov čínskeho jazyka z celého sveta “Čínsky most” v Číne.

V čase súťaže, učitelia a žiaci umeleckej školy Exnárova pripravili pre obecenstvo nádherné predstavenie komornej hudby.

   
Tohtoročná edícia slovenského predkola „Čínskeho mosta“ nie len že zvýšila povedomie o tejto súťaži, ale prehĺbila u Slovákov porozumenie čínskemu jazyku a kultúre a vzbudila entuziazmus učiť sa čínštinu u ešte väčšieho počtu ľudí.

<Suggest To A Friend>
  <Print>