Hlavná stránka > Správy
Stanovisko Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike voči návšteve 14. Dalajlámu na Slovensku

2016-10-15

    Podľa nejakých informácií 15. až 17. októbra 2016 navštívi Slovensko 14. Dalajláma, pričom plánuje stretnutia so slovenskými štátnymi predstaviteľmi. Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike vyjadruje silný nesúhlas a nasledovné stanovisko:

    Po prvé, Tibet je od dávnych čias súčasťou čínskeho územia. Tzv. „tibetská otázka“, ktorú Dalajláma a jeho podporovatelia propagujú, teda vôbec nejestvuje. Rozpor medzi čínskou vládou a Dalajlámom s jeho skupinou nie je otázkou etnicity, náboženstva ani ľudských práv, ale je to vážna principiálna otázka súvisiaca so zvrchovanosťou krajiny a jej územnou celistvosťou.

    Po druhé, 14. Dalajláma nie je výhradne náboženskou osobnosťou. Založil nezákonnú „Tibetskú exilovú vládu“, ktorú neuznáva žiadna krajina, dlhodobo vykonáva aktivity na rozdelenie Číny a spriada oddelenie Tibetu od Číny, čo je pre vládu Čínskej ľudovej republiky a jej ľud neakceptovateľné. Výlučne náboženská osobnosť by pri návšteve jednotlivých krajín nevyhľadávala stretnutia so štátnymi predstaviteľmi. Dalajlámovym zámerom je prostredníctvom takýchto stretnutí zvyšovať vplyv sily za „tibetskú nezávislosť“ na medzinárodnej scéne. Preto čínska strana rezolútne odmieta, aby Dalajláma prostredníctvom akejkoľvek identity alebo pod akýmkoľvek označením vykonával vo všetkých krajinách aktivity na rozdelenie Číny, a zároveň je vehementne proti tomu, aby štátni i politickí predstavitelia jednotlivých krajín uskutočnili stretnutia s Dalajlámom v akejkoľvek podobe alebo pod akýmkoľvek názvom.

    Po tretie, stretnutie slovenských štátnych predstaviteľov s Dalajlámom nie je v súlade s princípom Jednej Číny, ktorý Slovenská republika vždy dodržiavala, výrazne poškodzuje vzájomnú politickú dôveru a bilaterálne vzťahy Číny a Slovenska, ničí priateľskú spoluprácu medzi oboma krajinami ako aj vlastné záujmy Slovenska.

<Suggest To A Friend>
  <Print>