Hlavná stránka > Správy
Čína odmieta stretnutie oficiálnych predstaviteľov zahraničných krajín so 14. dalajlámom

2016-11-02

    Podľa správ sa so 14. dalajlámom počas jeho navštevy v Európe stretlo niekoľko štátnych i politických predstaviteľov. Zároveň vieme,že k danej problematike vyjadrila svoj postoj aj hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky. Štátní i politickí prestavitelia daných krajín reagovali znepokojenie nad obavou o poškodenie vzťahov s Čínou, a preto rôznými spôsobmi odstránili negatívne dôsledky. Dňa 25. októbra 2016 hovorca Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky LU Kang reagoval nasledovne:

    “Predovšetkým chcem zopakovať, že Čína je neustále rozhodne proti stretnutiam štátnych predstaviteľov zahraničných krajín so 14. dalajlámom v akejkoľvek podobe. Na tomto nespochybniteľnom stanovisku neochvejne trváme.

    Vzali sme na vedomie, že český prezident, predsedovia oboch komôr parlamentu a český premiér vydali jednotné vyhlásenie spoločne s Minsterstvom zahraničných vecí Českej republiky. Ich vyhlásenia potvrdzujú, že Česká republika rešpektuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny, považuje Tibet za súčasť Číny a že osobné činnosti niektorých českých politikov nereprezentuje oficiálne stanovisko českej vlády.

    Podľa mediálnych vyhlásení sa predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico sa vyjadril v zmysle, že v konaní prezidenta Slovenskej republiky by nedal prevažovanť osobný imidž nad národnými záujmami krajiny tým, že robí rozhodnutia, ktoré poškodzujú bilaterálne vzťahy s Čínou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák poslal oficiálny list ministrovi zahraničných vecí ČĽR Wang Yi-ovi, v ktorom zdôrazňuje, že slovenská vláda zastáva politiku Jednej Číny a považuje Tibet za jej neoddeliteľnú súčasť. Pán Lajčák v mene slovenskej vlády čestne prehlásil, že úradujúca slovenská vláda nikdy nemala a nikdy nebude mať oficiálny kontakt s zástupcami tzv. Tibetskej exilovovej vlády alebo tzv. Tibetského exilového parlamentu.

    Vážime si vyššie uvedené vyhlásneia a očakávame, že prislušné krajny, ktorých sa to týka, si budú ctiť vlastné slová, dodržiavať politiku Jednej Číny, pochopia a budú rešpektovať kľúčové záujmy a hlavné pozornosti Číny a že sa skutočne chopia a budu opatrene riadiť otázky tykájuca sa Tibetu, aby zaistili zdravý, stabilný a dlhodobý rozvoj bilaterálnych vzťahov s Čínou. “

<Suggest To A Friend>
  <Print>