Hlavná stránka > Správy
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. pán LIN Lin sa zúčastnil na slávnostnom ukončení projektu Huawei Seeds for the Future

2016-11-16

Dňa 14. novembra 2016 sa veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. pán LIN Lin zúčastnil slávnostného ukončenia projektu Huawei Seeds for the Future. Zúčastnil sa aj Minister školstva Slovenskej republiky pán Peter Plavčan.

 
Pán veľvyslanec v svojom prejave zdôraznil, že vedecké a technické inovácie sú kľúčové pre rozvoj všetkých krajín a spoločností. Huawei sa rozvinul z málo významnej spoločnosti na lídra v oblasti svetových telekomunikačných technológií práve protredníctvom nepretržitých inovácií. Program Seeds for the Future má napomôcť tomu, aby jeho účastníci rozumeli rozličným kultúram a zároveň spoznávali spičkovú svetovú vedu za účelom rozvoja lokálnych spoločností, čo zosobňuje dlhodobú víziu spoločnosti Huawei.

 
Pán veľvyslanec sa vyjadril, že v posledných rokoch Čína a Slovensko posilňujú výmeny a spoluprácu v oblasti školstva, ale priestor pre komunikáciu a výmeny medzi mládežou oboch krajín je veľký. Dúfa, že zučastnení projektu Seeds for the Future budú zdielať svoju skúsenosť s priateľmi, aby prispievali k posilňovaniu vzájomného poznania a priateľstva medzi mládežou oboch krajín.

 
Na záver si pán veľvyslanec a hostia pozreli krátky film o štúdiu a praxi účastníkov programu v Číne, po ktorom zúčastnení zástupcovia zdieľali svoje skúsenosti z výletu do Číny.

<Suggest To A Friend>
  <Print>