Hlavná stránka > Správy
Veľvyslanectvo ČĽR v SR a mesto Nové Zámky spoločne zorganizovali Čínsky kultúrny deň a výstavu fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet

2017-02-28

Dňa 28. februára 2017 Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike zorganizovalo spoločne s mestom Nové Zámky v Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni v Nových Zámkoch Čínsky kultúrny deň a otvárací ceremoniál k výstave fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet. Podujatia sa zúčastnil primátor mesta Nové Zámky pán Otokar Klein, viceprimátor pán Lukáš Štefánik, viceprimátor mesta Komárno pán Imre Knirs, ďalej predstavitelia vládnych, obchodných, kultúrnych a vzdelávacích kruhov z okolitých oblastí, ako aj Číňania žijúci na Slovensku, spolu približne 200 hostí. Zúčastnil sa aj J. E. veľvyslanec ČĽR v SR pán LIN Lin a predniesol slávnostný príhovor.

   
Primátor Klein sa v slávnostnom príhovore vyjadril, že mesto Nové Zámky je veľmi poctené, že spolu s Veľvyslanectvom ČĽR v SR mohlo spoločne organizovať toto podujatie. Kultúrne výmeny sú dôležitým prostriedkom pre posilňovanie komunikácie medzi krajinami, a dúfa, že budú východiskovým bodom pre ďalšie napredovanie v pragmatickej spolupráci Slovenska s Čínou v rôznych oblastiach.

   
J. E. veľvyslanec ČĽR v SR sa vo svojom prejave vyjadril, že mesto Nové Zámky je prvým slovenským mestom, ktoré s Veľvyslanectvom ČĽR v SR spoluorganizovalo Čínsky kultúrny deň a je v tomto roku zaroveň prvou zastávkou putovnej výstavy fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet po Slovensku. Srdečne za silnú podporu a spoluprácu pri zorganizovaní tohto podujatia poďakoval. Pán veľvyslanec zdôraznil význam vzájomných výmen a poznatkov medzi rôznymi kultúrami a prianie, aby toto podujatie Slovákom ukázalo ojedinelý pôvab čínskej kultúry a posilnilo porozumenie čínskej kultúry a čínskych reálií. Zároveň dúfa, že prinesie pre obe krajiny ešte plodnejšie výsledky pragmatickej spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu, miestnych výmen a v ďalších oblastiach. Po skončení otváracieho ceremoniálu poskytol pán veľvyslanec LIN Lin rozhovor o tomto podujatí pre miestne médiá.

   
   
Podujatie sa skladalo z vyššie spomínaných dvoch častí, Čínskeho kultúrneho dňa a výstavy fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet, a to za výraznej podpory Konfuciovho inštitútu v Braitislave, Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Komenského, Čínskej komunity žijúcej na Slovensku a Slovenskej asociácie Wushu. V rámci Dňa čínskej kultúry účinkujúci predstavili umenie kaligrafie, umenie čaju, hru na staroveký hudobný nástroj guqin, hru na píšťalu hulusi, predviedli cvičenie taiqi, vystrihovanie z papiera, viazanie čínskych (textilných) uzlov, prípravu batôžkov plnených mäsom jiaozi a ďalšie programy predstavujúce čínsku tradičnú kultúru, ako aj celý rad produktov typických pre čínsku kultúru. Tieto vystúpenia a výrobky pritiahli pozornosť mnohých Novozámčanov a záujem školákov, ktorí diskutovali a živo sa zapájali. Vystúpenia wushu a prestavenie tradičného ženského odevu qipao na otváracom ceremoniále zožali vrelý aplauz hostí.

   
Zúčastnení hostia sa vyjadrili, že prostredníctvom Čínskeho kultúrneho dňa a výstavy fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet lepšie spoznali tradičnú kultúru Číny, súčasnú situáciu v Číne a pozitívny a zdravý životný štýl Číňanov. Zároveň dúfajú, že budú mať ešte viac príležitostí ďalej prehĺbiť svoje poznanie Číny.

   
Podujatia spojené s prvou zastávkou putovnej výstavy “Čínsky príbeh, čínsky Tibet” sa skončia v Nových Zámkoch dňa 12. marca.

   

<Suggest To A Friend>
  <Print>