Hlavná stránka > Správy
Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike zorganizovalo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite výstavu fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet

2017-04-27

Dňa 25. apríla 2017 sa konal na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre otvárací ceremoniál k výstave fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet, na ktorej spolupracovali Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR, Konfuciov inštitút v Bratislave a Slovenská poľnohospodárska univerzita. Na otvorení predniesli prejav chargé ďaffaires Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky pán ZHOU Qian, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pán Peter Bielik a riaditeľka Konfuciovho inštitútu v Bratislave pani Petra Kotuliaková. Podujatia sa zúčastnila aj prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pani Zdenka Gálová, kvestorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pani Izabela Adamičková, pedagógovia a študenti SPU, spolu sa zúčastnilo približne 200 hostí.

 
Pán chargé ď affaires ZHOU sa vo svojom prejave vyjadril, že Slovenská poľnohospodárska univerzita je už štvrtou zastávkou putovnej výstavy fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet po Slovensku. Poďakoval Slovenskej poľnohospodárskej univerzite za silnú podporu a za spoluprácu pri organizovaní tejto výstavy. Vyjadril vieru, že táto výstava otvorí okno k poznávaniu Číny pre pedagógov a študentov SPU, ako aj pre verejnosť mesta Nitra, a že bude zároveň posilňovať výmeny medzi mladými študentami a univerzitami oboch krajín.

 
Pán rektor Bielik a pani riaditeľka Kotuliaková vyjadrili radosť zo spolupráce s Veľvyslanectvom ČĽR v SR a želanie, aby v budúcnosti obe strany naďalej prehlbovali spoluprácu, a prispeli tak k rozvoju výmen medzi Slovenskom a Čínou v oblasti kultúry a vzdelávania.

 
Zastávka putovnej výstavy fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite potrvá do 12. mája.

 

<Suggest To A Friend>
  <Print>