Hlavná stránka > Správy
Čína a Slovensko urobili nový krok v spolupráci na výskume a rozvoji technológií

2017-05-06

27. apríla 2017 sa chargé d'affaires a.i. Veľvyslanectva ČĽR v SR pán ZHOU Qian v Trenčíne zúčastnil otváracieho ceremoniálu nového testovacieho laboratória vo výskumom a rozvojovom stredisku Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems. Podujatia sa zúčastnili aj štátny tajomník Minsiterstva hospodárstva pán Rastislav Chovanec a primátor mesta Trenčín pán Richard Rybníček, ktorí zároveň predniesli prejav. Obchodný radca Veľvyslanectva ČLR v SR pán WANG Jinsong taktiež sprevádzal hostí na vyššie uvedenom podujatí.

Pán ZHOU Qian vo svojej reči v mene veľvyslanectva zagratuloval spoločnosti Yanfeng na Slovensku a poprial jej, aby sa jej podnikanie naďalej rozširovalo. Vyjadril aj vieru, že sa spoločnosti podarí naplno využiť potenciál výskumných a technologických zdrojov EÚ a Slovenska a obrovský trh, s výrobnými kapacitami a finančnými prostriedkami Číny. Zároveň dúfa, že spoločnosť pevne uchopí príležitosti na spoluprácu v rámci budovania Jedného pásma, jednej cesty a Spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, že sa chopí pozitívneho trendu rozvoja v automobilovom priemysle medzi Čínou a Slovenskom ako aj trendu dobrých vyhliadok na spoluprácu a že sa bude pridŕžať ducha inovácií a trvalo udržateľného rozvoja, aby sa naďalej rozvíjala pragmatická spolupráca Číny a Európskej únie ako aj Slovenska, a aby tak všetky strany dosiahli ešte plodnejšie výsledky.

Yanfeng Global Automotive Interior je vedúci svetový výrobca autmomobilových interiérov s ústredím v Šanghaji, ktorý má viac než 140 výrobných výskumných a rozvojových základní. Produkty spoločnosti sú vyvážané do Severnej Ameriky, Európy, Austrálie, juhovýchodnej Ázie, spolu do viac ako dvadsiatich krajín a oblastí. Yanfeng Slovakia bola založená v roku 2015 v hlavnom meste Bratislava a v súčasnosti s postupne založenými obchodnými centrami, výskumnými a rozvojovými strediskami a výrobnými závodmi v Trenčíne a Námestove zamestnáva spolu približne 800 ľudí.

<Suggest To A Friend>
  <Print>