Hlavná stránka > Správy
Otvorenie výstavy fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet na Univerzite Komenského

2017-05-06

3. mája 2017 bola na Univerzite Komenského otvorená výstava fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet, ktorú pripravilo Veľvyslanectvo ČĽR v SR v spolupráci s Konfuciovým inštitútom na Univerzite Komenského a Filozofickou fakultou UK. Slávnostné prejavy predniesli pán ZHOU Qian, chargé d'affaires a.i. Veľvyslanectva ČĽR v SR a pán profesor Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty. Spolu sa zúčastnilo približne 150 hostí z rôznych oblastí, vrátane predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť pána Antona Hrnka, štátnej tajomníčky Minsiterstva školstva pani Oľgy Nachtmanovej, ďalej pedagógovia a študenti Univerzity Komenského, zámorskí Číňania a študenti žijúci na Slovensku a zástupcovia z radov odborníkov.

       

Pán Zhou Qian sa vo svojom prejave vyjadril, že Čína a Slovensko majú dlhú históriu vzdelávania, vyzdvihol významný prínos vzdelávateľov Konfucia a Jána Ámosa Komenského pre ľudstvo, a tak má výstava vďaka organizátorom špeciálny význam. Uviedol, že čínska civilizácia má dlhú históriu a vďaka rôznym etnikám, kultúrnej výmene, vzájomnému porozumeniu a svojej inkluzívnej povahe vytvorila Čína bohatú a diverzifkovanú kultúru, takže odvážne obíma aj vlnu globalizácie, statočne sa inovuje, mení samu seba a zároveň mení aj svet, a v súčasnosti sa stala ochrankyňou svetového mieru, aj dôležitou silou v podporovaní prosperity a rozvoja ľudstva. Dúfa, že prostredníctvom tejto výstavy fotografií sa pre študentov a divákov zo všetkých oblastí otvorí okno k porozumeniu mnohokultúrnej a ozajstnej situácie v Číne, aby sa posilnilo priateľstvo medzi oboma krajinami a podporila pragmatická spolupráca.

       

Profesor Jaroslav Šušol, dekan Univerzity Komenského sa cítil poctený, že fakulta mohla spolupracovať s Veľvyslanectvom ČĽR v SR. Pán dekan, slovenská riaditeľka Konfuciovho inštitútu pani Jana Benická a hostia zo všetkých oblastí ocenili úspech podujatia a krásu Číny, najmä v Tibetskej autonómnej oblasti. Vyjadrili úprimný obdiv k prírodnej scenérii, kultúrnej rozmanitosti, a výjavom prosperity a rozvoja.

       

Na slávnostnom otvorení vystúpili aj čínske študentky s vynikajúcim programom, ktorý zožal nadšený potlesk.

Podujatie sa konalo v rámci putovnej výstavy fotografií Čínsky príbeh, čínsky Tibet, ktorú organizuje Veľvyslanectvo ČĽR v SR po celom Slovensku a jej piata zastávka na Univerzite Komenského potrvá od 3. do 10. mája.

<Suggest To A Friend>
  <Print>