Hlavná stránka > Správy
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike jeho excelencia pán LIN Lin uverejnil na portáli denníku "Hospodárske noviny" članok ohľadom fóra samitu Jednéhopásma, jednej cesty o medzinárodnej spolupráci

2017-05-13

Dňa 12. Mája 2017 veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike jeho excelencie pán LIN Lin uverejnil na portáli denníku "Hospodárske noviny" članok ohľadom fóra samitu Jedného pásma, jednej cesty o medzinárodnej spolupráci. Plné znenie textu:

Čína razí spoluprácu pozdĺž Hodvábnej cesty

Od globálnej finančnej krízy v roku 2008 svetová ekonomika vrátane európskej ešte stále čelí výzvam ako slabý rast. Zároveň však bilaterálna a multilaterálna, regionálna a globálna spolupráca postupne rastie v oblastiach ako infraštruktúra, prepojenia a udržateľný rozvoj. Všetky krajiny prikladajú stále väčšiu dôležitosť rozvoju reálnej ekonomiky, posilňovaniu industrializácie a ekonomickej rôznorodosti. Čínsky prezident Si Ťin-pching tvárou v tvár tejto situácii, v súlade s regionálnym a globálnym smerovaním spolupráce a s potrebami rozvoja krajín a regiónov pozdĺž pásma a cesty, stojí v prítomnosti, ale hľadí do budúcnosti, a tak v roku 2013 začal dôležitú iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, ktorá sa pridŕža princípov spoločnej konzultácie, spoločného budovania a spoločného zdieľania, a zaväzuje sa dosiahnuť prosperitu pre všetky krajiny a regionálny hospodársky a spoločenský rozvoj.

Čína je iniciátor predstavy Jedno pásmo, jedna cesta, ale nejde o sólo, skôr o symfóniu všetkých krajín. Ide o medzinárodný projekt, z ktorého spoločne profitujú všetci účastníci. Jedno pásmo, jedna cesta nie je prázdny slogan, sú to konkrétne viditeľné a hmatateľné opatrenia. Za tri roky existencie začalo pásmo od nuly a dospelo do bodu, keď viac než 40 krajín a medzinárodných organizácií podpísalo s Čínou dohody o spolupráci a viac než sto krajín a medzinárodných organizácií vyjadrilo projektu svoju podporu. Čínske spoločnosti preinvestovali do krajín pozdĺž pásma 500 miliónov dolárov a realizovali sériu dôležitých projektov, ktoré viedli v mnohých krajinách k ekonomickému rozvoju a vytvorili veľké množstvo pracovných príležitostí. Ázijská infraštruktúrna Investičná banka (AIIB) a Fond Hodvábnej cesty po svojom založení ponúkli stabilnú podporu pri realizovaní finančnej spolupráce s krajinami pozdĺž pásma a cesty. Bola podpísaná obchodná dohoda o maďarsko-srbskej železničnej trati, pravidelne čínsko-európske nákladné vlaky budú prechádzať cez obrovský eurázijský kontinent, spojí potreby trhu ázijských a európskych krajín a vytvorí most priateľstva medzi ľuďmi z krajín pozdĺž pásma a cesty. Dá sa povedať, že Jedno pásmo, jedna cesta je v súčasnosti novou platformou pre medzinárodnú spoluprácu a medzinárodné verejné statky, je jedna z najpopulárnejších, má najlepšie vyhliadky a nesie očakávania všetkých strán.

V Pekingu sa 14. až 15. mája bude konať Fórum samitu Jedného pásma, jednej cesty o medzinárodnej spolupráci, čo je od založenia iniciatívy najdôležitejšou medzinárodnou konferenciou, ktorú bude Čína viesť. Témou fóra samitu je posilnenie medzinárodnej spolupráce, spoločné budovanie Jedného pásma, jednej cesty a dosiahnutie rozvoja výhodného pre všetky strany. Celkovo sa témy diskusií budú týkať prepojenia infraštruktúry, ekonomickej a obchodnej spolupráce, investícií do priemyslu, energetických zdrojov, finančnej podpory, ľudských a kultúrnych výmen, ochrany životného prostredia a námornej spolupráce. Na pozvanie prezidenta Si Ťin-pchinga potvrdilo svoju účasť na samite 29 hláv štátov a vlád vrátane Česka, Poľska, Maďarska, Talianska, Švajčiarska a ďalších európskych krajín. V rámci hlavnej línie bude dôraz kladený na prepojenie politiky, infraštruktúry, obchodu, financií a ľudských zdrojov. Okrem samitu okrúhleho stola prebehne aj rozšírená konferencia na vysokej úrovni a 6 tematických stretnutí vo vyššie uvedených a v ďalších oblastiach, kde budú účastníci diskutovať o smerovaní spolupráce, predložia predstavy o realizácii pásma a budú sa usilovať o konsenzus ohľadne spolupráce a podpory pragmatickej spolupráce.

Čína sa zameriava na dosiahnutie dôležitých výsledkov najmä v troch oblastiach. V prvom rade plánuje rozšíriť konsenzus o medzinárodnej spolupráci, podporovať jednotlivé strany, aby sledovali cieľ a princípy Charty OSN, dodržiavali princípy mierovej spolupráce, otvorenosti a tolerancie, učenia sa navzájom, spoločnej perspektívy, koordinovaného rozvoja, aby rozvoj ekonomiky, zvyšovanie zamestnanosti, odstraňovanie chudoby, zlepšovanie ľudského života a ochrana životného prostredia boli prioritou medzinárodnej spolupráce. Chcela by aktívne spájať program globálneho rozvoja a rozvojové stratégie jednotlivých krajín a regiónov, prispieť k budovaniu komunity zdieľanej budúcnosti pre ľudstvo, ktoré sa bude rozvíjať a prosperovať spoločne.

V druhom rade chce Čína podporovať pragmatickú spoluprácu v kľúčových oblastiach, posilňovať pozitívny trend spolupráce vo všetkých oblastiach v rámci Jedného pásma, jednej cesty, cez dôležité oblasti a trendy s všestranným a dlhodobým zameraním prehĺbiť prepojenie infraštruktúry, obchodu a investícií, finančnej podpory, kultúrnych výmen a pragmatickú spoluprácu v ďalších oblastiach, podporiť hlavné projekty a dohody o spolupráci a prostredníctvom výskumu vytýčiť dôležité strednodobé a dlhodobé opatrenia.

V neposlednom rade by Čína chcela naplánovať dlhodobú víziu o spolupráci. Je ochotná jednotne pracovať s relevantnými krajinami, chopiť sa príležitosti spoločného budovania Jedného pásma, jednej cesty, diskutovať o budovaní mechanizmu dlhodobej a efektívnej spolupráce cez rovnostranné rokovania a vyváženosť záujmov všetkých zúčastnených strán. Chce posilniť komunikáciu a koordináciu, zvýšiť vzájomnú dôveru, vybudovať blízku a pragmatickú sieť partnerstiev, zvýšiť aktuálne investície, prehĺbiť zjednotenie záujmov a pripraviť rozvojový plán v súlade so záujmami všetkých strán.

Slovensko sa od počiatku aktívne zapájalo do budovania Jedného pásma, jednej cesty a Čína s ním udržiavala blízku komunikáciu a koordináciu. V roku 2015 obe strany dohodli o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky, o spoločnej podpore iniciatívy Ekonomického pásu Hodvábnej cesty a Námornej cesty 21. storočia a v roku 2016 podpísali Memorandum o porozumení medzi generálnou colnou správou Čínskej ľudovej republiky a Finančnou správou SR o spolupráci v rámci iniciatívy Hodvábnej ekonomickej cesty. Tento víkend bude prizvaný aj minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga, aby sa zúčastnil na stretnutí na vysokej úrovni Fóra Jedného pásma, jednej cesty o medzinárodnej spolupráci. Veríme, že fórum môže byť užitočnou platformou na posilnenie koordinácie, prehĺbenie existujúcich spojení a na podporu medzinárodnej spolupráce. Spoločne si želajme, nech je toto fórum úspešné, a tešme sa na to, že Čína v spolupráci s ostatnými zúčastnenými stranami vrátane Slovenska prostredníctvom budovania Jedného pásma, jednej cesty prinesie obom krajinám ešte lepšie výsledky spolupráce v oblasti infraštruktúry, logistiky, finančníctva a výroby strojníckych zariadení, a nech Slovensku prinesie viac investícií a pracovných pozícií, aby sa docielila obojstranná prosperita.

Članok si môžete pozrieť na uvedenom odkaze:

http://komentare.hnonline.sk/komentare/959497-cina-razi-spolupracu-pozd-z-hodvabnej-cesty

 

<Suggest To A Friend>
  <Print>