Hlavná stránka > Správy
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR J.E. Pán LIN Lin poskytol  Čínskemu rozhlasu pre zahraničie (CRI) rozhovor o Summite medzinárodnej spolupráce v rámci Hospodárskeho pásma pozdĺž Hodvábnej cesty a námornej Hodvábnej cesty

2017-05-25

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR J.E. Pán LIN Lin poskytol pred niekoľkými dňami Čínskemu rozhlasu pre zahraničie (CRI) rozhovor o Summite medzinárodnej spolupráce v rámci Hospodárskeho pásma pozdĺž Hodvábnej cesty a námornej Hodvábnej cesty. Plné znenie textu:

 

Výstavba Pásma a cesty dodá dynamiku zúčastneným krajinám a prinesie viac príležitostí pre rozvoj čínsko-európskych a čínsko-slovenských vzťahov

Pri príležitosti konania Summitu medzinárodnej spolupráce v rámci Hospodárskeho pásma pozdĺž Hodvábnej cesty a námornej Hodvábnej cesty (ďalej len Pásmo a cesta) poskytol čínsky veľvyslanec na Slovensku LIN Lin písomný rozhovor pre CRI. J. E. LIN Lin v rozhovore uviedol, že výstavba Pásma a cesty dodá dynamiku zúčastneným krajinám a poskytne viac príležitostí pre rozvoj čínsko-európskych a čínsko-slovenských vzťahov.

„Iniciatíva Pásma a cesty zahŕňa politickú komunikáciu, prepojenie zariadení a infraštruktúry, uľahčenie medzinárodného obchodu, sprostredkovanie finančných prostriedkov a spojenie srdcí ľudí. V týchto oblastiach sme vynaložili mnoho úsilia a dosiahli určité výsledky," povedal LIN Lin.

Ďalej uviedol, že politická komunikácia je dôležitý základ a záruka. Viac než 100 krajín a medzinárodných organizácií v súčasnej dobe aktívne podporuje iniciatívu Pásma a cesty. Čína už s krajinami pozdĺž Pásma a cesty podpísala 50 dohôd o vládnej spolupráci a 70 dohôd o spolupráci medzi rôznymi oddeleniami.

Prepojenie zariadení a infraštruktúry je prioritná oblasť, ktorá napríklad zahŕňa infraštruktúru železníc, ciest, letísk a prístavov, ako aj potrubné a komunikačné zariadenia. Aj hladký priebeh medzinárodného obchodu je dôležitá súčasť. Štatistiky ukazujú, že v prvom štvrťroku 2017 dosiahol objem čínskeho dovozu a vývozu do krajín pozdĺž Pásma a cesty 1,66 biliónov yuanov, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 26,2 %.

Sprostredkovanie finančných prostriedkov je významná podpora (príliš zvláštna formulácia), v rámci ktorej bola napríklad založená Rozvojová banka BRICS, Ázijská banka pre investície do infraštruktúry (AIIB), Fond Hodvábnej cesty, a bolo podporené cezhraničné vysporiadanie v RMB a zriadené cezhraničné platformy pre elektronický obchod. Vďaka týmto novým príležitostiam sa cezhraničná finančná spolupráca stáva urýchľovačom praktickej spolupráce medzi krajinami a regiónmi pozdĺž Pásma a cesty.

Spojenie srdcí ľudí vybuduje pevný základ. V posledných troch rokoch sú mimovládne výmeny medzi Čínou a krajinami pozdĺž Pásma a cesty bohatšie a variabilnejšie. Na začiatku tohto roku navštívila Slovensko umelecká skupina s predstavením „Veselé Sviatky jari", ktoré bolo vysoko ocenené slovenskými úradmi aj publikom. Čínske veľvyslanectvo na Slovensku tiež usporiadalo Deň čínskej kultúry, Čínsky filmový týždeň a pripravilo dalšie bohaté kultúrne aktivity, ktoré prilákali účasť mnohých ľudí.

J. E. LIN verí, že stále viac krajín a ľudí si uvedomí, že Pásmo a cesta sú cestou spolupráce, a tiež cestou nádeje, ktorá spojí čínsky sen, ázijský sen, európsky sen a africký sen. Aj pre Slovensko je iniciatíva Pásma a cesty veľkou příležitosťou.

LIN ďalej poukázal na to, že návrh iniciatívy Pásma a cesty bol nadšene prijatý mnohými krajinami vrátane Slovenska, ktoré bolo medzi prvými európskymi krajinami, ktoré s Čínou podpísali Memorandum o porozumení v hospodárskej spolupráci pozdĺž Pásma a cesty (2015).

Slovensko leží v srdci Európy, na východe je Ukrajina, na severe Poľsko, na juhu Maďarsko, na západe má hranice s Českou republikou a Rakúskom, jeho geografická poloha je teda veľmi výhodná. Ekonomický rozvoj Slovenska si v posledných rokoch udržuje dobrý trend, miera rastu HDP patrí medzi nejvyššie v EÚ a v eurozóne a miera nezamestnanosti výrazne klesla. Kvalita slovenskej pracovnej sily je pomerne vysoká s pomerne nízkou cenou. Automobilový priemysel, elektronika a spracovateľský priemysel sú rozvinuté. Tieto výhody poskytujú dobré podmienky, aby Slovensko pritiahlo zahraničné investície a na rozšírenie spolupráce medzi Čínou a Slovenskom. Veľvyslanec ČĽR verí, že vďaka spoločnému úsiliu nájdu vlády a podniky oboch krajín viac projektov pre spoluprácu. Regionálne výhody Slovenska a dobré podnikateľské prostredie budú hrať aktívnejšiu úlohu vo výstavbe čínsko-európskej infraštruktúry, v logistike, výrobe strojov, pri spolupráci vo výrobe a v ďalších oblastiach.

Slovensko nielen privítalo výstavbu železničnej trate spájajúcej Maďarsko a Srbsko, ale je tiež ochotné sa do projektu zapojiť. Slovenská vláda dokonca chcela predĺžiť túto železničnú trať až na Slovensko. Čínsky veľvyslanec na Slovensku LIN Lin sa domnieva, že Slovensko zastáva veľmi priaznivý postoj k výstavbe Pásma a cesty a prispelo mnohými užitočnými myšlienkami a návrhmi. Z praktického hľadiska je potrebné najprv dokončiť výstavbu železničnej trate spájajúcej Maďarsko a Srbsko a potom zvážiť, či je možné ju predĺžiť na sever. Z teoretického hľadiska je rozšírenie tejto železničnej trate na sever v súlade s čínskym návrhom na výstavbu troch hlavných prístavných oblastí. Pokiaľ sa podarí túto víziu naplniť, stane se dobrým príkladom efektívnej integrácie iniciatívy na výstavbu Pásma a cesty s rozvojovými stratégiami rôznych krajín strednej a východnej Európy a s výstavbou celoeurópskej dopravnej siete prepájajuce krajiny EÚ, čo prinesie silnú dynamiku v podpore rozvoja Európy ako aj slovenskej dopravy a logistického priemyslu. Z výstavby Pásma a cesty tak budú mať prospech obyvatelia Číny aj Slovenska.

Veľvyslanec LIN okrem iného uviedol, že iniciatíva Pásma a cesty má veľký význam v podpore ekonomickej globalizácie. Ekonomická globalizácia je „dvojsečný meč". Na jednej strane prináša silný impulz k svetovému hospodárskemu rastu, podporuje tok tovarov a kapitálu, urýchľuje pokrok vedy a civilizácie a posilňuje komunikáciu medzi rôznymi národmi. Na druhej strane, keď dôjde k poklesu svetovej ekonomiky, rozpor medzi rastom a distribúciou, kapitálom a prácou, účinnosťou a spravedlnosťou bude na celom svete výraznejší. Antiglobalizačné hlasy zdôrazňujú nedostatky v procese ekonomickej globalizácie a súčasne nám pripomínajú, že je potrebné ju lepšie prispôsobiť a riadiť. „Mali by sme odstrániť jej negatívny dopad a umožniť rôznym národom a sociálnym triedam, aby z nej mali väčší prospech," uviedol LIN Lin.

Iniciatíva Pásma a cesty je dobrý spôsob, ako uvoľniť pozitívny vplyv ekonomickej globalizácie a odstrániť jej negatívne dopady. Čínsky prezident Si Ťin-pching koncom minulého roku na neformálnom zasadaní vedúcich predstaviteľov APEC uviedol, že proces ekonomickej globalizácie by mal byť dynamickejší, otvorenejší, tolerantnejší a udržateľnejší. Iniciatíva Pásmo a cesta v tomto duchu presazuje princíp „spoločne diskutovať, spoločne budovať a spoločne zdieľať" a jej cieľom je dosiahnutie spoločnej prosperity rôznych zúčastnených krajín a podpora regionálneho ekonomického a spoločenského rozvoja. Čínske podniky v posledných troch rokoch investovali do krajín pozdĺž Hodvábnej cesty viac ako 50 miliárd amerických dolárov, V rámci Pásma a cesty sa podarilo zrealizovať množstvo veľkých projektov, čo viedlo k rozvoju ekonomiky jednotlivých krajín a vytvorilo množstvo pracovných miest.

Slovensko sa aktívne zapojilo do rôznych aktivít týkajúcich sa Pásma a cesty a je ochotné v rámci Pásma a cesty zahájiť s Čínou rozsiahlejšiu a hlbšiu pragmatickú spoluprácu. Veľvyslanec LIN verí, že výstavba Pásma a cesty výrazne prispeje k urýchleniu spoločného rozvoja jednotivých krajín. Čína bude naďalej prehlbovať pragmatickú spoluprácu s rôznymi krajinami vrátane Slovenska a bude sa aj naďalej usilovať o zdokonalenie procesu ekonomickej globalizácie.

14. a 15. mája sa v Pekingu konalo Vrcholové fórum medzinárodnej spolupráce v rámci Pásma a cesty, čo je medzinárodná konferencia na najvyššej úrovni v rámci iniciatívy Pásma a cesty. Hlavnou témou tohto fóra je „Posilňovať medzinárodnú spoluprácu, spoločne budovať Pásmo a cestu a dosiahnuť spoločné výhody a rozvoj". Rozhovory v rámci podujatia prebiehali v súlade s piatimi princípmi vrátane politickej komunikácie, prepojenia zariadení a infraštruktúry, uľahčenia medzinárodného obchodu, sprostredkovania finančných prostriedkov a spájania sŕdc ľudí. Účastníci se venovali spolupráci v oblasti prepojenia zariadení a infraštruktúry, obchodu a investícií, energie, financií, kultúry, ochrany životného prostredia a námornej spolupráci. Na pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga sa fóra zúčastnili vedúci predstavitelia 29 krajín vrátane Českej republiky, Poľska, Maďarska, Talianska a Švajčiarska. Na zasadaní na vysokej úrovni v rámci tohto fóra bol prítomný aj slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.

„Těším sa na veľký úspech Vrcholového fóra medzinárodnej spolupráce v rámci Pásma a cesty. Verím, že vďaka tomuto fóru sa Slovensku, Európskej únii a celej Európe podarí lepšie prepojiť rozvojové stratégie s iniciatívou Pásma a cesty. Budeme ďalej posilňovať pragmatickú spoluprácu v oblasti výstavby infraštruktúry, logistiky a financií. Dúfam, že tohtoročné fórum zanechá nezmazateľnú stopu v plánování výstavby Pásma a cesty, dodá silnejšiu dynamiku do rozvoja vzťahov medzi rôznymi krajinami pre dosiahnutie spoločných výhod a prosperity a prinesie viac príležitostí pre další rozvoj vzťahov medzi Čínou a EÚ ako aj medzi Čínou a Slovenskom," uviedol LIN Lin.

Rozhovor si môžete pozrieť na uvedenom odkaze:

http://czech.cri.cn/811/2017/05/16/1s171641.htm

<Suggest To A Friend>
  <Print>