Hlavná stránka > Správy
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR J.E. Pán LIN Lin poskytol spravodajskému portálu "hlavnespravy.sk" exkluzívny rozhovor o Vrcholnom fóre medzinárodnej spolupráce v rámci Hospodárskeho pásma pozdĺž Hodvábnej cesty a námornej Hodvábnej cesty

2017-06-15

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR J.E. Pán LIN Lin poskytol pred niekoľkými dňami spravodajskému portálu “hlavnespravy.sk” exkluzívny rozhovor o Vrcholnom fóre medzinárodnej spolupráce v rámci Hospodárskeho pásma pozdĺž Hodvábnej cesty a námornej Hodvábnej cesty. Plné znenie textu:

 
V dňoch 14. – 15. mája sa uskutočnil fórum Jedno pásmo, jedna cesta, ktorého sa zúčastnili lídri 28 krajín. Priblížte našim čitateľom uvedený projekt?

Vrcholné fórum sa konalo na pozadí kľúčového obdobia rozvoja svetovej ekonomiky, vlastného rozvoja Číny a budovania Pásma a cesty, vyslalo pozitívny signál, že jednotlivé strany spoločným úsilím podporujú medzinárodnú spoluprácu v rámci Pásma a cesty a spoločne budujú pospolitosť ľudského osudu, čo má veľmi dôležitý význam pre svet a Čínu. Dôležitou črtou tohto fóra je účasť mnohých strán a ich silné zastúpenie vrátane viac než 1500 delegátov z viac ako 130 krajín a viac ako 70 medzinárodných organizácií, ktorí zahŕňajú hlavy 29 krajín a ministra hospodárstva SR pána Petra Žigu.

Tohtoročné vrcholné fórum prinieslo bohaté výsledky a množstvo svetlých momentov. Ak by som to mal zhrnúť, odrazilo sa to najmä v nasledujúcich aspektoch:

Po prvé, fórum o ďalší krok vyjasnilo budúcnosť smerovania spolupráce v rámci Pásma a cesty. Čínsky prezident Xi Jinping v rámci fóra predniesol dôležitý prejav, v ktorom zdôraznil, že je nutné striktne sa pridržiavať princípov spoločného dohovoru, spoločného budovania a spoločného zdieľania, a aby sa politická komunikácia, prepojenie zariadení a infraštruktúry, uľahčenie medzinárodného obchodu, sprostredkovanie finančných prostriedkov a spojenie sŕdc ľudí stali cieľom spoločného úsilia. Vedúci predstavitelia jednotlivých krajín reagovali na prejav prezidenta Xi Jinpinga pozitívne. Spoločné komuniké okrúhleho stola taktiež zahrňuje dané koncepty, čo odráža široký medzinárodný konsenzus.

Po druhé, účastníci fóra naplánovali konkrétnu trasu budovania Pásma a cesty. V čase vrcholného fóra Čína spolu so zúčastnenými krajinami a medzinárodnými organizáciami vykonali komplexné pripojenie politiky, podpísali desiatky dokumentov o spolupráci a stanovili hlavné oblasti a spôsoby spolupráce pre nadchádzajúce obdobie. Presne ako povedal prezident Xi Jinping pri okrúhlom stole, koordinácia spájania rozvojových plánov Číny spolu s ostatnými krajinami a medzinárodnými organizáciami povedie k účinku znásobenia výsledkov.

Po tretie, fórum určilo sériu kľúčových projektov, ktoré sa budú realizovať v rámci Pásma a cesty. V rámci platformy vrcholného fóra jednotlivé krajiny vytvorili bohatý zoznam výsledkov, ktorý pokrýva päť oblastí, spolu 76 veľkých programov a vyše 270 konkrétnych výstupov. Medzi nimi sú zahrnuté aj spoločne pripravovaný plán bilaterálnej spolupráce s Maďarskom, podpísanie dohody s Srbskom o úvere na vybudovanie železničnej trate medzi Srbskom a Maďarskom, dokumenty o spolupráci s Poľskom a ďalšími krajinami na prehlbovaní spolupráce na trati čínsko-európského nákladneho vlaku, spoluprácu v rámci colných záležitostí a turizmu a ďalšie. Z toho vyplýva, že oblasti spolupráce v rámci Pásma a cesty sa neustále rozširujú a stupeň angažovanosti sa prehlbuje.

Čína zároveň ako iniciátor Pásma a cesty a organizátor fóra navrhuje viaceré nové opatrenia v rámci spájania politiky a rozvojových stratégií, budovania ekonomického koridoru, zosilňovania spolupráce na dôležitých projektoch, zvýšenia finančnej podpory a v ďalších ohľadoch, čo odráža jej zodpovednosť a odhodlanie aktívne sa zúčastňovať na spoločnom budovaní Pásma a cesty. Ázijská infraštruktúrna Investičná banka (AIIB) rozdelila už 1,7 miliardy dolárov do deviatich projektov. Prezident Xi Jinping oznámil, že Čína vloží do Fondu Hodvábnej cesty 100 miliárd juanov na podporu finančných inštitúcií, aby spustili prevádzkovanie zahraničného fondu RMB, ktorého objem má dosiahnuť 300 milárd juanov. Hlavnými prijímateľmi tejto podpory budú spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť podľa princípov marketizácie, aby pre budovanie Pásma a cesty poskytli ešte pevnejšiu investičnú a finančnú podporu.

Čo bolo témou fóra?

Hlavnou témou tohtoročného vrcholného fóra je posilnenie medzinárodnej spolupráce, spoločné budovanie Pásma a cesty a dosiahnutie pre všetkých výhodného rozvoja. V budúcnosti chceme s jednotlivými stranami spoločnými silami podporovať budovanie Pásma a cesty tak, aby napredovalo v nasledujúcich piatich cieľoch: Prvým cieľom je budovať Pásmo a cestu ako cestu mieru, čiže budovať nové medzinárodné vzťahy v jadre všestranne výhodnej spolupráce, vytvoriť partnerské vzťahy v rámci dialógu a nie konfrontácie a vytvárať partnerstvá namiesto spojenectiev.

Druhým je budovať Pásmo a cestu ako cestu perspektívy, takže sústrediť sa na podstatnú otázku, otázku rozvoja, ďalej hĺbkovo spolupracovať v oblasti priemyslu a uvoľniť potenciál rozvoja jednotlivých krajín.

Tretím cieľom je budovať Pásmo a cestu ako cestu otvorenosti, čiže vybudovať otvorenú platformu spolupráce, udržať multilaterálny systém obchodu, uľahčiť a uvoľniť obchod a investície.

Štvrtým cieľom je budovať Pásmo a cestu ako cestu inovácií, čiže pridŕžať sa rozvoja riadeného inováciami, podporovať hlbšie prepojenie vedy a technológií s priemyslom a finančníctvom a realizovať nové nápady zeleného rozvoja.

Piatym cieľom je budovať Pásmo a cestu ako cestu spájania civilizácií, čiže ustanovenie mechanizmus kultúrnej spolupráce na viacerých úrovniach, kde civilizačné výmeny presahujú civilizačné nedorozumenia, kde vzájomné učenie sa presahuje konflikty, kde spolužitie presiahne nadradenosť a ktoré podporia vzájomné porozumenie, vzájomnú úctu a vzájomnú dôveru.

Vníma Čína Slovensko ako kľúčového partnera projektu Jedno pásmo, jedna cesta?

Prezident Xi Jinping poukázal na to, že budovanie Pásma a cesty je zakorenené v historickej pôde Hodvábnej cesty a otvorené všetkým priateľom. Slovensko je dôležitou krajinou pozdĺž pásma v rámci ekonomického pásma Hodvábnej cesty, leží v centrálnej zóne Európy, na východe má hranicu s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom, na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, takže jeho geografická poloha je priaznivá.

Slovenskom preteká aj rieka Dunaj, ktorá je dôležitou lodnou cestou v Európe, a plynule tu prechádzajú pozemné cesty a sieť vodných ciest. V posledných rokoch bolo momentom ekonomického rozvoja pre Slovensko priaznivé, úroveň medziročného rastu HDP bola na popredných miestach EÚ a eurozóny. Pracovná sila na Slovensku má pomerne vysokú kvalifikáciu a jej cena je pomerne nízka a automobilový priemysel, elektronický priemysel, výroba strojov a ďalšie priemyselné odvetvia sú rozvinuté. Táto výhodná poloha a dobré obchodné prostredie budú hrať aktívnejšiu úlohu v oblastiach výstavby infraštruktúry, v logistike, výrobe strojov, spolupráce v oblasti výrobnej sily a v ďalších oblastiach spolupráce medzi Čínou a Európou.

Slovensko bolo zároveň medzi prvými európskymi krajinami, ktoré podpísali memorandum o porozumení spoločne podporovať Pásmo a cestu. Do iniciatívy Pásmo a cesta bol už včlenený aj celok 16+1, na ktorom sa Slovensko aktívne zúčastňuje. Čína uvíta, ak Slovensko v medzinárodnej spolupráci v rámci Pásma a cesty rozvinie významnú úlohu.

Akým spôsobom by prebiehala spolupráca medzi Čínou a Slovenskom v rámci uvedeného projektu? V ktorých odvetviach budú mať slovenskí podnikatelia dvere otvorené?

Medzinárodná spolupráca v rámci Jedného pásma, jednej cesty zahŕňa päť veľkých oblastí a to komunikáciu v oblasti opatrení, budovanie infraštruktúry, tok obchodu, tok kapitálu a spájanie ľudských sŕdc, pričom každá z oblastí má z pohľadu bilaterálnej spolupráce Číny a Slovenska obrovský potenciál a čínska strana nemá voči slovenskej strane obmedzenia v žiadnej z oblastí alebo odvetví.

Myslím si, že najdôležitejšie je, aby vlády oboch krajín vytvorili ešte lepšie podmienky pre budovanie kontaktov medzi spoločnosťami oboch strán a rozvinutie spolupráce, aby plne využili 16+1 a ďalšie mechanizmy dialógu multilaterálnej spolupráce, a aby poskytli ešte väčšiu podporu politiky pre pragmatickú spoluprácu ako aj veľkým projektom. Všimol som si, že v apríli tohto roku slovenská vláda schválila Koncepciu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a Čínou na roky 2017 až 2020, čím ukázala, že túžbu slovenskej strany posilniť spoluprácu s Čínou. Slovenská vláda zároveň prijala sadu konkrétnych návrhov projektov a opatrení, čo má tiež dôležitý význam pre podporu pragmatickej spolupráce medzi Čínou a Slovenskom. Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike bude blízko spolupracovať s Vašou vládou na aktívnom uskutočňovaní príslušných koncepcií, ktoré by priniesli ešte kvetnatejšie výsledky.

Rozhovor si môžete pozrieť na uvedenom odkaze:

http://www.hlavnespravy.sk/v-ktorych-odvetviach-projektu-jedno-pasmo-jedna-cesta-budu-mat-slovenski-podnikatelia-dvere-otvorene-odpovedal-cinsky-velvyslanec-lin-lin/1032802

<Suggest To A Friend>
  <Print>