Hlavná stránka > Správy
Prejav pána Qiangba Puncoga, predsedu vlády Tiberskej autonómnej oblasti, na Tlačovej konferencii 9. Apríla 2008

Vážené dámy a páni, Pekný deň prajem. 17.marca som tu novinárov oboznámil s nepokojmi, v ktorých došlo v Lhase 14.marca k bitkám, zničeniu majetku, rabovaniu a podpaľačstvu. Po nepokojoch 14.marca, vláda Tibetskej autonómnej oblasti ( TAR ) a vláda mesta Lhasa podnikali efektívne kroky s cieľom obnoviť spoločenský poriadok. Vlády pomohli hospitalizovať viac ako 380 zranených, ponúkli pozostalým osemnástich obetí špeciálnu kompenzáciu, poskytli finančnú podporu chudobným, obnovili elektrickú sieť, komunikáciu a verejné zariadenia zničené počas nepokojov. Oslobodili od určitých daní a poplatkov obchody, ktoré boli spálené a vyplienené počas nepokojov. Poskytli im výhodné pôžičky a inú priaznivú politiku napomáhať skoršiemu otvoreniu sa. Vďaka tomu sa život v Tibete vrátil do starých koľajníc. Ceny na trhu zotrvávajú, školy pokračujú vo výučbe, väčšina obchodov sa znovu otvorila a čarovné časti vrátane Potala Paláce a múzeá sú dostupné pre verejnosť. Fakty preukázali, že nepokoje 14.marca boli naplánované, organizované a riadené Dalajlámovou klikou, ako nevyhnutnou súčasťou tzv. „Hnutia povstania Tibetského národu" manipulovaného Dalajlámovou klikou a Kongresom mládeže Tibetu. Do nepokojov 14.marca sa len zapojil malý počet ľudí. Tí mnísi , ktorí vyprovokovali a priamo sa podieľali na útokoch, rozbíjaní, rabovaní, podpaľačstve, je tiež len hŕstka. Vôbec nereprezentujú Tibet alebo tibetské obyvateľstvo, ktoré sú pevne proti nepokojom. Tibetskí obyvatelia vyslovili svoju podporu všetkých opatrení vlády TAR na riešenie situácie, a žiadali vládu prísne potrestať páchateľov podľa zákona. To, čo povedala Dalajlámova klika, že nepokojov sa zúčastnila väčšina tibetských obyvateľov a získali ich podporu, je absurdné. Polícia doteraz zadržala 953 podozrivých z účasti na nepokojoch v Lhase, a miestna prokuratúra vydala zatykač na 403 osôb. Celkom 362 podozrivých udalo seba na polícii, z tých 328 osôb bolo prepustené pre menšie priestupky. Spomedzi 93 hľadaných, 13 bolo zadržaných a ostatní 9 sa vzdalo. Tibetská polícia skonfiškovala zbrane a munície. Chcem tu zvýrazniť, že Dalajláma sa od nepokojov 14.marca neustále obrátil s výzvou a vyhláseniami na verejnosť. Jeho vyhlásenia mali rôzne úmysly. Po prvé, zmiešať biely s čiernym a skresliť pravdu. Dalajláma opísal nepokoje naplánované a organizované zahraničnými páchateľmi ako „spontánnu mierovú demonštráciu". Tiež sa pokúsil poprieť kriminálnu a agresívnu povahu prípadu, a mal v úmysle zatajiť jeho spojitosť s Dalajlámovou klikou. Ale pravdu nemôže popierať. Po druhé, zničiť etnickú jednotu a vyvolať etnický konflikt. Po tretie, zmedzinárodniť tzv. otázku Tibetu, s cieľom ovplyvniť západné krajiny, aby potlačili na Čínu. Po štvrté, propagovať jeho tzv. „vysokú autonómiu" vo „veľkom Tibete" a docieliť „nezávislosť Tibetu". Dalajláma sa snaží vyvolať ďalšie nepokoje v Tibete, lebo sa nemôže zmieriť s faktom, že situácia sa utíšila a mesto Lhasa sa vrátilo do bežného života. Dámy a páni, S pomocou Centrálnej vlády a ľudí celej Číny, aj vďaka svojej ťažkej práci, Tibet prešiel v uplynulých rokoch veľkým ekonomickým a sociálnym vývojom. Životný úroveň sa neustále zvyšuje. Tibetskí obyvatelia sú reálnymi užívateľmi reforiem a rozvoju. Rast HDP Tibetu sa ročne udržuje vyše 12 percent za posledných sedem rokov. V roku 2007, HDP dosiahol 34,2 bilión juanov ( približne 4,88 bilión U.S. dolárov ), to je 12 000 juanov na osobu. V posledných 5 rokoch, Centrálna vláda do Tibetu dotovala 94,7 bilión juanov a investovala 60,1 biliónov juanov do infraštruktúry. Čína otvorila železnicu Qinghaj – Tibet a dokončila konštrukciu všetkých 117 hlavných projektov uvedených v zozname 10. päťročného plánu, čím sa podmienky infraštruktúry výrazne zlepšili. Na konci roku 2007, 612 obcí bolo spojené cestami , teda znamená 89,6 percent všetkých obcí v TAR. Do všetkých obcí a dedín bol zapojený telefón, a vo vyše ako 70% je vybavený poštovou sieťou. Vláda tiež zaviedla opatrenia na riešenie problému pitnej vody a zabezpečila pitnú vodu pre 1,02 milión farmárov a pastierov. Okrem toho, viac ako 110 000 rodín zo 590 000 farmárov a pastierov sa presťahovalo do nových bytov, odkedy vláda odštartovala v roku 2006 svoj program vybudovať bydliská pre miestnych farmárov a pastierov. Ich priemer príjmu sa udržiava dvojciferného nárastu už 5 rokov, a minulý rok dosiahol 2 788 juanov na osobu. Tibet je svedkom rýchleho sociálneho rozvoja. Návštevnosť základných a stredných škôl dosiahla 98,2 percent a 90,7 jednotlivo. Autonómna oblasť tiež adoptuje deväťročné bezplatné povinné školstvo na vidieku i v meste. Študenti na vidieku nemusia platiť ani za stravu, ani za ubytovanie v škole. Farmári a pastieri, žijúci na vidieku, nemusia platiť za lekárske prehliadky, a vláda zvýšila ročnú podporu na osobu na 100 Juanov. Tibet sa stal prvou z 31 provincií a autonómnych oblastí Číny , ktorej každý obyvateľ je vybavený zdravotným poistením. Priemer dĺžky života, ktorý v 50tych rokoch bol 35rokov, sa zvýšila na 67 rokov. Populácia Tibeťanov, ktorá predstavuje 95 % obyvateľstva v Tibete, stúpala na 2,5 milión od 1,2 milión v roku 1964. Tibet je prvá z 31 provincií a autonómnych oblastí Číny, kde je ustanovená minimálna sociálna podpora v dedinských oblastiach. Týmto systémom je zabezpečené približne 230 000 chudobných farmárov a pastierov s menším príjmom ako 800 Juan ročne. V posledných 20 rokoch vláda investovala okolo 700 milión Juanov do rekonštrukcií chrámov, kultúrnych pamiatok a náboženských miest. Centrálna vláda vynakladala úsilie na zbieranie a publikovanie Tibetských klasík vrátane Tibetskej Tripitaky a hrdinského eposu Biografia Kráľa Gesara. Tradičná kultúra Tibetu sa úspešne zachovala a rozvíjala. Z rozvoju a pokroku profituje všetok obyvateľstvo Tibetu, a svedkom tohto procesu je celý svet. Fakty preukázali, že opatrenia urýchliť ekonomický rozvoj a udržať sociálnu stabilitu v Tibete, ktoré prijala vláda, sú absolútne správne. A budeme to vykonať naďalej. Tvrdenie Dalajlámu, že „ Han Číňania zobrali všetky dobré veci vytvorené vývojom Tibetu " a takzvaná „kultúrna genocída" sú klamstvá s úmyslom zničiť etnickú jednotu, vyvolať etnické konflikty a oklamať verejnú mienku. Tibetskí obyvatelia si hlboko uvedomili počas nepokojov 14.marca, že harmónia prináša ľuďom šťastie, kým rozruch nešťastie. Pokus Dalajlámovej kliky o nezávislosť Tibetu a rozdelenie krajiny narušením Olympiády v Pekingu je odsúdený na neúspech. Naše odhodlanie na udržanie územnej celistvosti, harmónie rôznych národností a sociálnej stability sa nikdy nemení. Sme si istí, že Pekinské olympijské hry budú úspešné. Ďakujem.
<Suggest To A Friend>
  <Print>