Hlavná stránka > Správy
ČÍNSKA VLÁDA ROZHODLA VYSLAŤ NÁMORNÉ LODE DO ADÉNSKEHO ZÁLIVU A VÔD SOMÁLSKEHO POBREŽIA.

Od začiatku roka sa pirátske činy vo vodách somálskeho pobrežia stali čoraz menej kontrolovateľnými. Uskutočnilo sa viac ako 100 prípadov pirátskych útokov aprípadov únosu, ktoré sa týkali viac ako 30 plavidiel a600 členov posádky ztuctov krajín. Tento rok bolo unesených celkovo sedem plavidiel, ktoré sa plavili pod čínskou vlajkou alebo boli včínskom vlastníctve aplavili sa pod cudzou vlajkou. Vseptembri uniesli somálski piráti nákladnú loď „Great Creation" zHong Kongu vČíne s24 čínskymi námorníkmi na palube. Vnovembri sa zmocnili vkeňských vodách čínskej rybárskej lode „TIAN YU č. 8" avzali 25 členov posádky vrátane 17 Číňanov za rukojemníkov anechali ich v zajatí dodnes. 17. decembra napadli somálski piráti ďalšiu čínsku nákladnú loď „ZHEN HUA 4" s30 čínskymi členmi posádky na palube. Na palube unesených zahraničných plavidiel sa nachádzalo aj niekoľko členov čínskej posádky. Časté útoky pirátov aúnosy zamerané na čínske plavidlá aposádky predstavujú vážnu hrozbu pre bezpečnosť ich životov amajetku avyvolali vážne obavy čínskej vlády aširokej verejnosti.

Pirátstvo pri somálskych brehoch upútalo obrovskú medzinárodnú pozornosť, pretože sa stalo medzinárodným nebezpečenstvom, ktoré predstavuje vážnu hrozbu pre medzinárodnú lodnú prepravu, námorný obchod abezpečnosť na mori. Bezpečnostná rad OSN prijala niekoľko rezolúcií, ktoré oprávňujú členské štáty na základe Kapitoly VII Charty OSN konať v boji proti pirátstvu vsomálskych vodách. Dočasná federálna vláda Somálska vyzvala tiež krajiny, aby vstúpili do jej výsostných vôd abojovali proti pirátstvu. NATO, EÚ aniekoľko krajín už vyslali svoje bojové lode do pobrežných vôd Somálska, aby chránili obchodné lode azabezpečovali bezpečnosť tejto dôležitej vodnej cesty.

Čína podporuje relevantné rezolúcie, ktoré prijala Bezpečnostná rada OSN. Čínska vláda sa vsúlade stýmito rezolúciami asodvolaním sa na postup príslušných krajín, rozhodla vyslať námorné lode do Adénskeho zálivu avôd somálskeho pobrežia, aby eskortovali operáciu. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť bezpečnosť čínskych plavidiel apersonálu na palube pri prechádzaní cez Adenský záliv apobrežím Somálska abezpečnosť plavidiel prevážajúcich humanitárne zásoby Svetového potravinového programu aďalších medzinárodných organizácií. Čínska flotila bude pozostávať zdvoch torpédoborcov, jednej nákladnej lode advoch palubných helikoptér. Okrem toho bude na palube niekoľko desiatok vojakov špeciálnych námorných síl. Je naplánované, že flotila sa vydá na cestu 26. decembra 2008.

Čínske námorné lode budú viesť svoju operáciu ozbrojeného doprovodu výlučne v súlade spríslušnou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN amedzinárodným právom asú ochotné zapojiť sa dotakejto operácie výmenou spravodajských informácií ainformácií s flotilami zpríslušných krajín. Vprípade potreby sa zapoja tiež do operácií humanitárnej pomoci.

<Suggest To A Friend>
  <Print>