Hlavná stránka > Správy
Nový veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR Gu Ziping odovzdalkópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi MZV SR

2010-08-17

Dňa 17. augusta nový veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR Gu Ziping odovzdal kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi Ministerstva zahraničných vecí SR Milanovi Ježovicovi .

Štátny tajomník Milan Ježovica najprv privítal veľvyslanca na Slovensku a povedal, že MZV SR poskytne všetku svoju pomoc na úspešné plnenie jeho poslania.Štátny tajomník ocenil dobré bilaterálne vzťahy a povedal, že Slovenská vláda bude naďalej podporovať princíp jednej Číny, prehĺbovať spoluprácu a komunikáciu s Čínou v rôznych oblastiach vrátane politickej, hospodárskej a obchodnej.

Veľvyslanec poďakoval MZV SR za pomoc pri jeho príchode, a povedal, že vynaloží všetko úsilie na výkon svojho poslania, aby spoločne so slovenskou stranou využil novú šancu na rozvoj bilaterálnych vzťahov, posunul rozvoj bilaterálnej priateľskej spolupráce na vyššiu úroveň.

13. augusta veľvyslanec pricestoval do Bratislavy.

   

<Suggest To A Friend>
  <Print>