Hlavná stránka > Správy
Oznámenie o vydaní nových formulárov žiadostí o udelenie víz ČĽR

2010-12-30

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky oznamuje, že od 01.01.2011 vydávame nové formuláre žiadostí o udelenie víz Čínskej ľudovej republiky.

Ak si formulár žiadosti o udelenie víz Čínskej ľudovej republiky sťahujete z internetu, vytlačte si každý list obojstranne, teda spolu dva listy. Žiadosti vytlačené jednostranne, teda na štyroch listoch nebudú prijaté!

Žiadatelia víz z tretej krajiny, krajiny inej ako je Vaša súčasná štátna príslušnosť, musia vyplniť aj dodatkový formulár žiadosti o víza, rovnako ako žiadatelia o pracovné povolenie, študijné víza alebo ak niekto iný cestuje s Vami a zdieľa Váš pas. Žiadosti stiahnuté z internetu musia byť tiež vytlačené obojstranne, žiadosti vytlačené jednostrane na každom lilste nebudeme rešpektovať.

<Suggest To A Friend>
  <Print>