Hlavná stránka > Správy
čínský veľvyslanec Gu Ziping stretol s vedoucím mestskej policie Bratislavy III

2012-07-17

17. júla 2012, čínský veľvyslanec Gu Ziping stretol s vedoucím mestskej policie panom Kočišom v mestská policajnej stanici, ktorý zodpovedný za sociálnu poradí Bratislavy III.. Obe strany rozpravali o teme verejného poriadku stavu.

Veľvyslanec Gu Ziping povedal, že vzťah medzi Čínou a Slovenskom je dobrýLanke, hospodárská a obchodná spolupráca sa rýchlo rozvinula v posledných rokoch. Číňania a čínski krajania žijúci na Slovensku majú harmonické vzťahy s miestnymi obyvateľmi, priniesli dobré a lacné tovary pre miestnych obyvateľov, vytvorili veľa pracovných miest, zvýšili daň pre vládu, príspeli k hospodárskemu rozvoju Slovenska. V posledných rokoch, najmä v tomto roku, Číňania a čínski krajania žijúci na Slovensku v oblasti bezpečnosti došlo vážne ťažkosti. Čínske veľvyslanectvo vyjadrila vážne pozornosť požiadalo slovenskú policiu klasť doraz, a prijať opatrenia pre prípad vyriešiť čo najskôr, aby sa zlepšila bezpečnostná situácia, a vytvorila priaznivé podmienky pre Číňanov a čínskych krajanov žijúci na Slovensku.

Pan Kočiš povedal, že prikladá veľký význam na informáciu čínskeho veľvyslanca, mestská policia je zodpovedná za pravidelné hliadky a udržiavať sociálny poriadok. Budú posilňovať hliadky a monitorovanie v Bratislave III, dúfa, aby Číňania a čínski krajania žijúci na Slovensku prihlasili prípady a zlepšili ich vlastné opatrenia. Budú tiež spoluprácovať s polícajným zborom, aby zlepšili bezpečnostné prostredie.

<Suggest To A Friend>
  <Print>