Hlavná stránka > Témy > Expo Šanghaj 2010
Svetová výstava EXPO 2010 v Šanghaji

O krajine, ktorá bude usporiadateľom Svetovej výstavy EXPO 2010, sa rozhodlo 3. decembra 2002 v Monte Carlu v Monaku. Na 132. zasadaní členských krajín Medzinárodnej asociácie vystavovateľov sa Čína presadila v rovnoprávnej a priateľskej konkurencii s Ruskom, Mexikom, Poľskom a Kóreou. Právo usporiadať Expo 2010 získal Šanghaj.

Usporiadať EXPO 2010 sa stalo spoločným prianím obyvateľov Číny. Skutočnosť, že žiadosť usporiadať EXPO uspela, je dôkazom rastúceho medzinárodného postavenia a prestíže, ktorej sa Čína vo svete teší. Zároveň je to výsledok pozornosti čínskej vlády a pevnej podpory ľudu celej krajiny, ale aj výraz popularity, ktoré si mesto Šanghaj získalo v širokej svetovej verejnosti. Čínska vláda je dôveryhodný a zodpovedný partner a v každom prípade dodrží prijaté záväzky a bude plne zodpovedať ustanoveniu konvencie Medzinárodnej asociácie vystavovateľov a zaručuje prijatie všetkých potrebných opatrení, ktoré zaistia, že o účastníkov a vystavované exponáty bude prednostne postarané. Dala tiež záruky, že šanghajské EXPO 2010 podporí aj finančne. V Číne je stabilné spoločenské prostredie, dôveryhodná materiálna základňa a podpora vlády širokou verejnosťou. Čína urobí v prospech Svetovej výstavy EXPO 2010 v Šanghaji všetko potrebné.

<Suggest To A Friend>
  <Print>